Aktualizacja: 29.09.2006r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG35-1/06
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie Spalona
3 Znak sprawy RG7635/36/2006
4 Data wydania 29-09-2006
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GMINAZJUM

W SPALONEJ , 59-216 KUNICE


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG35/06
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach deczyja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice