Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
AGP.6220.9.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW w obrębie Golanka Górna" na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 95 i 97 o. Golanka Górna.REVOLTON SP. Z O.O.12-06-2020
AGP.6220.10.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 22 MW w obrębie Jaśkowice Legnickie" na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 50/1 i 164 o. Jaśkowice Legnickie.REVOLTON SP. Z O.O.12-06-2020
AGP.6220.11.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako jako "Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 54 MW w obrębie Spalona" na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 372/4 i 372/5 o. Spalona.REVOLTON SP. Z O.O.12-06-2020
AGP.6220.8.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 345/9 i 354 oraz 18/5 w obrębie geodezyjnym Rosochata, Gmina Kunice."PV 1440 SP. Z O.O.24-03-2020
BGP.6220.1A.2020.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 126 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.1.2020.MR.1186 z dnia 17.02.2020r.WÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
BGP.6220.2A.2020.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 36/1 o. Kunice, zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 36/1 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.WÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
BGP.6220.1B.2020.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 126 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.85.2020.AWL.1 z dnia 14.02.2020r.WÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
BGP.6220.2B.2020.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 126 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymaganą prawem opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.WÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
BGP.6220.1C.2020.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 126 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalego Zarządu Zlewni w Legnicy pismem nr WR.ZZŚ.1.435.41m.2020.ASD z dnia 26.02.2020r.WÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
BGP.6220.2C.2020.KG W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 36/1 o. Kunice, zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 36/1 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymaganą prawem opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalego Zarządu Zlewni w LegnicyWÓJT GMINY KUNICE19-03-2020
AGP.6220.7.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 354 w obrębie geodezyjnym Rosochata, Gmina Kunice."GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 17-03-2020
AGP.6220.4.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 512/1, 513/2 i 590 w obrębie geodezyjnym Grzybiany, Gmina Kunice".PV 1440 SP. Z O.O.16-03-2020
AGP.6220.5.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21 (obręb 0001) w miejscowości Bieniowice, Gmina Kunice. ELEKTROWNIA PV 55 SP. Z O.O.16-03-2020
AGP.6220.6.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21 (obręb 0001) w miejscowości Bieniowice, Gmina Kunice. (Bieniowice II)"ELEKTROWNIA PV 55 SP. Z O.O.16-03-2020
AGP.6220.3.2020.KGWniosek o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego, jako "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą w ramach zadania Reoknstrukcja odcinka drogi powiatowej nr 2180D w w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą."STAROSTA POWIATU LEGNICKIEGO17-02-2020
AGP.6220.1.2020.KGWniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 126 o. Kunice, zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 126 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2020
AGP.6220.2.2020.KGWniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 36/1 o. Kunice, zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 36/1 obręb Kunice, gmina Kunice, powiat Legnicki, województwo Dolnośląskie". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2020
BGP.6220.3A.2018.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice.RMC POLSKA SP. Z O.O.22-10-2019
BGP.6220.1A.2019.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.4 z dnia 19.08.2019r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem nr WR.RZŚ.435.670.2019.NR z dnia 19.08.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.1B.2019.KGPostanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna"ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.3..2018.KGPostanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice. RMC POLSKA SP. Z O.O.03-10-2019
BGP.6220.2..2019.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice".SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.02-10-2019
BGP.6220.1.2019.KG..Postanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" oraz postanowienie wydane na podstawie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczającego stronom 7 dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.11-07-2019
BGP.6220.1.2019.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymaganą prawem opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.1 z dnia 6.06.2019r. wyznaczył termin wydania opinii/uzgodnienia do 12.07.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 05-07-2019
BW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.680.2019.NR z dnia 19.06.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.26.2019 z dnia 5.06.2019r.r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.297.2019.AP dnia 5.06.2019r.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.05-07-2019
BGP.6220.3.2018.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.489.2018.NR z dnia 11.01.2019r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.68.2018 z dnia 12.12.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.674.2018.AWL.9 z dnia 4.07.2019r.RMC POLSKA SP. Z O.O.05-07-2019
AGP.6220.2.2019.KGWniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice". SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.21-05-2019
BGP.6220.1A.2018.KGDecyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji realizowanej przez"BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin NIP 6920205502 REGON 390040170 dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową" w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą (cały teren przedsięwzięcia znajduje się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 374/2, 375, 376/2, 377/4, 378/1, 671/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą), BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK08-01-2019
BGP.6220.2A.2018.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.289.2018.JS z dnia 19.11.2018r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.38.2018 z dnia 11.10.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.526.2018.AG z dnia 15.10.2018r.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
BGP.6220.2B.2018.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
A RG 20/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 5 szt samosiewów topoli w granicach działki 484 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2018
BRG 620-1/18 decyzja zezwalająca na wycinke 5 samosiewóów topól w granicach działki 484 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2018
A RG19/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 sz drzewa gatunku sosna ROD "Zorza" Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2018
B RG 19-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa gatunku sosona na terenie ROD ogrudek Działkowy B157OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2018
ARG 18/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 18 szt. sosoen w gtranicach dzialki 64 /cmentarz/ w Pątnowie Legnickim DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 09-11-2018
B RG 18-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 18 szt. samosiewów sosen na terenie działki 64 Pątnów Legnicki.DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 09-11-2018
BRG 17-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew na rowie melioracyjnym w granicach działki 344/208 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2018
A RG 17/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów w granicach działki 344/208 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2018
A RG 16/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. drzewa gatunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-10-2018
B RG 16-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gastunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-10-2018
AGP.6220.3.2018.KGWniosek z dnia 2 października 2018r. inwestora RMC Polska Sp. z o.o. ul. Meissnera 1/3 lok. 319 03-982 Warszawa o określenie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Kunice, gmina Kunice" w miejscowości Kunice, gmina Kunice, na działkach ewidencyjnych numer 376/2, 383/1, 386/6, obręb Kunice. RMC POLSKA SP. Z O.O.18-10-2018
ARG 15/18 wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 olch w granicach działki 29 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-10-2018
B RG 15-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 olch w granicach działki 29 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-10-2018
B RG 13-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 suchych debów w granicach działki 346/6 obręb Rosochata. GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 05-10-2018
A RG 6131.13 D.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. suchych dębów granicach dzialki 346/6 obręb Rosochata GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 05-10-2018
BRG 12-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 6 szt. topól w granicach działek 499/27, 499./28 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-10-2018
A RG 12/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. topoli w granicach działek 499/27, 499/28 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-10-2018
A RG 14/18 Wnioek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew gatunku sumak WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ROSCHATA 83A-C05-10-2018
BRG 14-1/18 decyzja zezwalająca na wycięcie 2 sumaków w granicach działki 344/211 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ROSCHATA 83A-C05-10-2018
B RG 11-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 40 szt. wierzb uszkodzonych przez bobry w granicach działki 609. 610 obręb Szczytniki nad Kaczawą -ciek Kaczorek PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA 01-10-2018
ARG 10/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku klon w granicach drogi powiatowej dzialka nr 18/2 obreb RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-09-2018
BRG 10-1/18 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzew w granicach drogi powiatowej działka nr 18/2 RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-09-2018
A RG 9/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt.. drzew gatunku świerk w granicach działki 114/10 Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2018
B RG 9-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 114/10 obreb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2018
ARG 8/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. suchego drzewa w granicach dzialki 344/210 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 23-05-2018
B RG 8-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 344/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 23-05-2018
ARG 7/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt drzew na terenie ROD "Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-05-2018
B RG 7-1/18 Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Relaks" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-05-2018
AGP.6220.1.2018.KGWniosek inwestora tj. "BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową." w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą. BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK14-05-2018
ARG 6/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 371/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2018
BRG 6-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól w granicach działki 371/23 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2018
BGP.2220.4.2017.KGo wydaniu decyzji numer GP.6220.4.2017.KG z dnia 3 kwietnia 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora tj. "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2018
ARG 5/18 Wniosek o wydanie zezwilenia na usuniecie wiatrołomów Młynówka - SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2018
B RG 5-1/18 Decyzja zezwalająca usunięcie wiatrołomów drzew z Młynówki obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2018
ARG4/18Wniosek o wycinkę suchego drzewa działka 320 Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2018
BRG 4-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa w granicach dzialki 320 BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2018
B RG 3-1/18 Deczyja zezwalająca na usuniecie samosiewów akacji w granicach działki nr 65 położonej w obrebie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2018
A RG 3/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów akacji w granicach działki 65 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2018
A RG 11/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 40 szt wierzb ciek Kaczorek działka nr 610, 609 obręb Szczytniki nad Kaczawą PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA 01-02-2018
ARG 2/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w pasie drogi 2180D Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-01-2018
B RG 2-1/18Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa dąb w pasie drogi powiatowej nr 2180D w obrębie Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-01-2018
ARG 1/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów wdrzew w granicach działki 223 obręb MiłgostowiceURZĄD GMINY W KUNICACH16-01-2018
BRG 1-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew w granicach działki 223/rów/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2018
BGP.6220.3...2017.KGWójt Gminy Kunice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.), zawiadamia że w dniu 20 grudnia 2017r. na wniosek Pani Angeliki Kuboń, z dnia 12 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice", OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2017
ARG 21/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 drzew przy drodze krajowej nr 94 działka nr 14/1 Kunice, 446 Spalona GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 20-12-2017
BRG 21-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 17 obumarłych toól przy drodze krajowej nr 94 w granicach działki 14/1 obręb Kunice, 446 obręb Spalona. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 20-12-2017
BGP.6220.3.2017zawiadomienie uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.3A..2017.KGzawiadamiam o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.1...2017.KGWyznaczenie stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. MAROSZEK AGNIESZKA15-11-2017
AGP.6220.4.2017.KGWniosek z dnia 6 listopada 2017r. inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2017
BGP.6220.1..2017.KGPostanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2017
ARG 20/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" Grzybiany ogrodek działkowy 275OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2017
B RG 20-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 275OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2017
AGP.6220.4..2017.KGWniosek inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2017
ARG 19/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycieci 2 szt. sosen na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 274 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2017
BRG 19-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.sosen na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 274OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2017
A RG 18/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli kanadyjskiej przy drodze powiatowej 2184D w Piot4rówku, gmina Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-10-2017
B RG 18-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 topoli kanadyjskiej przy drodze powiatowej nr 2184D w PiotrówkuSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-10-2017
A RG 16/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. jodly na tereni ROD "Relaks", w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-10-2017
B RG 16-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. jodły /sucha/ w granicach ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-10-2017
A RG 17/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działek 12/4, 12/5 położonych w obrebie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR18-10-2017
B RG 17-1/17 decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach dzialki 12/4, 12/5 położonych w obrębie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR18-10-2017
AGP.6220.3.2017.KGWniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2017
BGP.6220.3A.2017.KGPostanowienie o wszczęciu postępowania dla postępowania z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako ""Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2017
BRG 15-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt drzew i samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.04-09-2017
A RG 15/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci3 3 dzrew i samsiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.04-09-2017
AGP.6220.2.2017.KGWniosek inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2017
BGP.6220.1B.2017.KGdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek." MAROSZEK AGNIESZKA16-08-2017
ARG 14/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt.drzew na terenie ROD "Jeziorkiem|" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2017
BRG 14-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków w granicach ROD "Nad Jeziorkiem, obręb Grzybiany ogródek działkowy 128.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2017
BGP.6220.1I..2015.KGInformacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-07-2017
BGP.6220.1A.2017.KGPostanowienie na podstawie art. 10 kpa w zwiazku z wnioskiem inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA17-07-2017
B GP.6220.1.2017.KG Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA11-07-2017
ARG 13/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. modrzewia na terenie ROD "Zorza" w GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-06-2017
BRG 13-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew na terenie ROD Zorza GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-06-2017
A RG 12/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/27, 193/15 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-06-2017
B RG 12-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/27, 193/15,obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-06-2017
BGP.6220.1H..2015.KGObwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.18-05-2017
A RG 11/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drze w granicach działki 344/211 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 17-05-2017
B RG 11-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 344/211 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 17-05-2017
B RG 10-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach dzialki 193/27, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-05-2017
ARG 10/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa -dąb w granicach dzialki 193/27 połozonej w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.15-05-2017
ARG 8/17 Wniosek o wydanie zgody na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD 'Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
A RG 9/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
B RG 9-1/17Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w granicach ROD "Zorza" ogródek działkowy ul. Malinowa 8 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
B RG 8-11/17 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa - świerk - ROD "Relaks", ogródek działkowy 132, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
AGP.6220.1.2017.KGWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej przez inwestora, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
BGP.6220.1G..2015.KGObwieszczenie Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 4.04.2017r. na podstawie art. 30 i 33 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2016r., poz. 353 t.j./ w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie" Wójt Gminy Kunice zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w sprawie. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.02-04-2017
A RG 7/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 topól kanadyjskich przy drodze powiatowej nr 2198D Grzybiany- RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-03-2017
B RG 7-1/17 Deczyja zezwalająca na wycinkę 2 topól kandyjskich przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-03-2017
A RG 6/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 6/2 obręb Jaśkowice Legnickie PPH LEGBUT S.C20-03-2017
B RG 6-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa akacja w granicach działki 6/2 obreb Jaśkowice Legnickie PPH LEGBUT S.C20-03-2017
B RG 5-1/17 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Nr 2198D Grzybiany - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
ARG 4/17 Wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2184D działka 302 PiotrówekSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
ARG 5/17 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę topól kanadyjskich przy drodze powiatowej nr 2198D - Grzybiany-RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
B RG 4-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 23 drzew - /topole kanadyjskie, akacje, jesion/ przy drodze powiatowej 2184D dz. 302 Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
ARG 2/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 601/2 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
ARG 3/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa- wierzba w granicach działki 88 obręb Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
BRG 3-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa-wierzba w granicach działki 88 obręb Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
B RG 2-1/17Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 601/2,obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
BGP.6220.2I.2015.KGDecyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 2 lutego 2017r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.02-02-2017
A RG 1/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem "obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2017
B RG 1-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2017
BGP.6220.2I.2015Obwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestroa tj. STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.28-12-2016
ARG 101/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 80/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
A RG 102/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 1/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 101-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 80/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 102-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewow drzew i krzewów w granicach działki 1/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 100-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków i modrzewia w granciach działki 200 obreb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-12-2016
ARG 99/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 sosen i 5 modrzewi w granicach działki 239/1 obręb Rosochata PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 16-12-2016
B RG 99-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 sosen i 5 modrzewi w granicach działki 239/1 RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 16-12-2016
A RG 100/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 świerków i 1 modrzewia w granicach działki 200 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 16-12-2016
B RG 97-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 285/19 obręb Spalona URZĄD GMINY W KUNICACH15-12-2016
A RG 97/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. świerka w granicach działki 285/19 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-12-2016
A RG 98/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 13 szt.drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-12-2016
B RG 98-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 13 drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-12-2016
BRG 96-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 607/1, 48/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-12-2016
A RG 96/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-12-2016
ARG 95/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 335/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2016
B RG 95-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /świerk/ w granicach działki 335/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2016
ARG 94/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 241/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2016
B RG 94-1/16deczyja zezwalająca na wycięcie 9 drzew w granicach działki 241/2 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2016
ARG 93/16 Wniosek o wydanie decyzji na wyciecie 2 szt. drzew dzialka nr 422 /cmentarz parafialny/ Szczytniki nad Kaczawą DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 06-12-2016
B RG 93-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew na cmentarzu w parafialnym w Szczytnikach nad Kaczawą - działka 422 . DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 06-12-2016
BRG 92-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion w granicach działki 143/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-11-2016
A RG 92/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion w granicach działki 143/5 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-11-2016
ARG 91/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej Rosochata - GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-11-2016
BRG 91-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-11-2016
ARG 89/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt drzew w granicach działki 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
BRG 89-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
A RG 90/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 drzew w granicach dzialki 760/565 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
B RG 90-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew i 5 mb żywoplotu w granicach działki 760.55 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
ARG 86/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew 1 sosona i 6 świerków w granicach działki 267/3, 267/4 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
BRG 87-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 szt. świerków w granicach działki 64/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
A RG 87/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt świerków w granicach działki 64/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 86-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny i 6 świerków w granicach dzialki 267/3, 267/4 obręb Pątnow Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
ARG 88/16wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 167 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 88-1/16Deczyja zezwalająca na wyciecie 16 / sosna, świerk, modrzew/, drzew w granicach działki 167 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
BRG 85-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 15 szt.swierkow na terenie ROD "Nad Strumykiem", ogródek działkowy 76 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2016
A RG 85/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. świerków w granicach ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 76 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2016
A RG 84/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 215 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 84-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 215 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
ARG 83/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku jodla -3 , świerk -15,sosna 6 w granicach działki 85/1 obr ęb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 83-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew gatunku - świerk 15 szt, 6 sosen, 3 jodły w granicach działki 85/1 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
A RG 82/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt,. świerka w granicach dzialki 62/9 obreb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-10-2016
B RG 82-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 62/9 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-10-2016
A RG 80/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 świerków w granicach działki 83 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A RG 81/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 117/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 80-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 świerków w granicach działki 83 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 81-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w w granicach działki 117/1 obreb MIlogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A RG 79/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach - Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2016
B RG 79-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków an terenie ROD "Nad Jeziorkiem " obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2016
ARG 76/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. topól w granciach działek 760/54, 760/55, 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
A RG 77/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewow lipy, brzozy, topoli, wierzby wgranicach działki 125/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
A RG 78/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa - kasztanowiec , w granicach działki 271 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 76-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 szt. topół w granicach działek 760/54, 760/55, 760/56 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 78-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa , kasztanowiec w granicach działki 271 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 77-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 125/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
ARG 75/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron wierzb w granicach działki 190 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
A RG 73/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę sosen w granicach działki 157/29 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
A RG 74/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jałowców w granicach działki 788 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 73-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 4 sosen w granicach działki 157/29 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 74-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 21 jałowców w granicach działki 788 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 75 -1/16 Decyzja zezwalająca na redukcje koron 5 drzew w granicach działki 190 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
ARG 60/16Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt świerków w granicach działki 232, obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
ARG 63/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 15, w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
ARG 65/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew / sosna, świerk/, w granicach działki 107/1 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 70/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - świerków w granicach działki 443/8 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 61/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach, ogródek działkowy 313BOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 71/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów olchy w granicach działki 43 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 62/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 modrzewii na terenie ROD "Zorza" ogródek działkowy 345AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 64/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 świerk i 2 thuje, w granicach dzialki 106 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 66/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicahc działki 927/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 67/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 108 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 68/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew / modrzew, swierk/ w granicach dzialek 61/1, 61/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 69/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 suchcych świerków w granicach działki 590/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 72/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 60-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki 232 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 61-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD " Zorza" , ogródek działkowy 313B w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 71-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów olchy w granicach działki 43 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 62-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 modrzewi na terenie ROD "Zorza" ogródek działkowy 345A w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 72-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew w granicach działki 6/6 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 63-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkowy 15 , w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 64-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3szt drzew/ świerk, tuja/ w granicach działki 106 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 65-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt.drzew /świerk, sosna/, w granicach działki 107/1 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 66-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 927/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 67-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 108 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 68-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew/jesion, modrzew/w granicach działek 61/1, 61/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 69-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych świerkow w granicach działki 590/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 70-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 12 drzew -świerków w granicach działki 443/8, obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
ARG 59/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt drzew i 95 mkw. krzewów , w granicach działki 521/5 w Ziemnicach POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII14-09-2016
B RG 59-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na terenie działki 521/5 w ZiemnicachPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII14-09-2016
A RG 58/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 2 szt. brzóz wgranicach działki 305/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2016
B RG 58-1/16 Deczyja zezwalająca na wyciecie 2 szt- brzóz w granicach działki 305/1 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2016
ARG 57/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt drzew, w granicach działki 194 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 29-08-2016
B RG 57-1/16 Decyzja zezwaląja na wycięcie 3 szt. sosen w granicach działki 194 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 29-08-2016
A RG 56/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2016
B RG 56-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2016
A RG 55/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 samosiejek brzóz w granicach działki 76/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-08-2016
B RG 55-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. samosiejek brzóz w granicach działki 76/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-08-2016
A RG 54/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. sosen w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2016
B RG 54-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 sosen w granicach działki 72/3 połozoenej w obrebie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2016
BGP.6220.1F.2015.IKGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniajaca inwestycję w ramach prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.21-07-2016
A RG 53/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. wierzby w granicach działki 157/20 obreb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-07-2016
B RG 53-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 157/20 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-07-2016
A RG 52/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 lip przy drodze powiatowej nr 2197D - Spalona-BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-06-2016
B RG 52-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 lip przy drodze powiatowej 2197D Spalona -BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-06-2016
A RG 51/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 760/48, 760/50 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2016
B RG 51-1/16 Decyzja zewalająca na wycięcie samosiweów drzew w granicach działki 760/48, 760/50 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2016
ARG 49/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew w granicach działki 395/6 obręb Grzybiany - Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
A RG 50/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 77/4 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 50-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie , 1 klonu, 2 thui, 1 jesionu, 4 ostowców w granicach dzialki nr 77/4 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 49-1/16 decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. sosen i 1 świerka w granicach działki 395/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
A RG 48/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" -ogródek działkowy 110AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2016
B RG 48-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" - ogródek nr 110A , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2016
BRG 47-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 760/20 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-05-2016
A RG 47/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew w granicach dzialki 760/2 w KunicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-05-2016
ARG 46/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2016
B RG 46-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. modrzewia, na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2016
A RG 45/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 475/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2016
B RG 45-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 475/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2016
B RG 43-1/16 Decyzja zwezwalająca na wycięcie 10 szt. świerków w granicach działki 435, 438, obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2016
BRG 44/16Decyzja zezwalająca na wyciecie żywotników ,ogródek 96 ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2016
A RG 44/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecieżywotników ROD "Nad Strumykiem" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2016
BGP.6220.2H.2015Decyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 6 maja 2016r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.10-05-2016
A RG 43/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 10 szt. świerków w granicach działki 435, 438 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2016
ARG 40/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. modrzewi w granicach dzialki 417/3 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 41/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 17 świerków w 2 mk. krzewów granicach działki 331 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 40-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew-modrzew w granicach działki 417/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 42/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 11 szt. świerków na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " ogródek działkowy 68 , obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 41-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 17 szt.świerków i 2 mkw. krzewów w granicach działki 331 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 42-1/16Zezwolenie na wycinke świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 39/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkędrzew w granicach działki 411/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2016
ARG 38/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 drzew / 6 tui i 1 świerk/ w granicach działki 459/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
ARG 36/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 świerków w granicach działki 48/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
BRG 38-1/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 6 tui i 1 świerka w granicach dzialki 459/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
A RG 35/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 tui i krzewów jałowca na terenie ROD "Relaks" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
A RG 37/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 35-1/16Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. tui i krzewów jałowca w granicach ROD "Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 36-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach dzialki 48/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 37-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerkow w granicach dzialki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
BGP.6220.1I.2015.KG Informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 29 kwietnia 2016r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.13-04-2016
A RG 34/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 11 szt. drzew w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2016
B RG 34-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. drzew/ sosna, modrzew/ w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2016
BRG 33-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa/cyprys/ na terenie ROD "Relaks" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-04-2016
A RG 33/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-04-2016
A RG 32/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. modrzewia w granicach działki 165/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-04-2016
B RG 32-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa- modrzew w granicach działki 165/1 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-04-2016
A RG 31/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 11 szt. świerków w granicach działe 933,935 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2016
BRG 31-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. świerków w granicach działki 933, 935 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2016
ARG 28/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Ceramik w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
ARG 29/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 8 szt. drzew w tym 7 tui, 1 świerk, w granicach dzialki 192/4 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
BRG 28-1/16 deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. sosny na terenie ROD "Ceramik" w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
A RG 30/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew / topol, świerk/, w granicach działki 284/4 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 29-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w tym 7 tui, 1 świerka, dzialka 192/4 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 30-1/2016 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych drzew/ topola, świerk/, w granicach działki 284/4 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
BGP.6220.2G.2015Postanowienie na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek." STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.30-03-2016
BGP.6220.1F.2015Postanowienie Wójta Gminy Kunice o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako: " montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na płytach fundamentowych."STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.24-03-2016
A RG 27/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 7 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
B RG 27-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewow drzew ikrzewów w granicach działki 7 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
A RG 26/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w w granicach dzialłki 52/2 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
B RG 26-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 52/2 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
A RG 25/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie2 szt. lip przy drodze powiatowej 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-03-2016
B RG 25-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 lip przy drodze powiatowej 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-03-2016
A RG 23/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew /świerk,sosna /na tereni ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B RG 23-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew na terenie ROD "Relaks" gródek 36, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
A RG 24/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 16 szt.. wierzb w granicach działki 499 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.14-03-2016
B RG 24-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 16 szt. drzew w granicach dzialki 499 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.14-03-2016
A RG 22/16wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 108/, 123/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2016
B RG 22-1/16 Decyzja zezwalająca wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 108/1, 123/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2016
ARG 21/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD "Zorza" Ziemnice, ogródek dzialkowy 70 sektor AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2016
B RG 21-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD 'Zorza' ogródek nr 7 sektor A w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2016
ARG 20/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie cmentarza parafialnego w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 04-03-2016
B RG 20-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa na terenie cmentarza parafialnego w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 04-03-2016
A RG 19/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicachd ziałki 7/6 obręb Jaśkowice |Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2016
B RG 19-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 7/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2016
A RG 17/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew- świerk w granicach dzialki 165/5 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
A RG 18/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 samosiewów drzew w granicach dzialki 373/ obreb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 17-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach dzialki 165/6 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 18-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych samosiewów drzew w granicach działki 373, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
ARG 13/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samsosiewów drzew jesionu w granicach działki 344/1, 344/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
A RG 14/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 241/2 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
A RG 16/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 460/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B RG 13-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewow jesionu w granicach działki nr 344/1, 344/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B RG 14-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 241/2 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B 15-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 26-02-2016
A RG 15/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 178/1 obręb GrzybianyPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 26-02-2016
ARG 12/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD"Relax" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2016
BRG 12-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD "Relax" obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2016
BRG 11-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 74 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2016
A RG 11/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.świerka w granicach działki nr 74 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2016
BRG 9-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach dzialki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
BRG 10-1/16Deczyja zezwalająca na wycięcie drzew- brzóz w granicach dzialki 411/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
A RG 9/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 świerków w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
A RG 10/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 411/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
ARG 8/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na terenie ROD"Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2016
B RG 8-1/16 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew na terenie ROD'Nad Strumykiem" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2016
BGP.6220.1H.2015.KGInformacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 19 lutego 2016r.INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1E.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer ZNS-710-1-32/9819/15 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1G.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy opiniujące przedsięwzięcie polegające na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
ARG 7/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 2 szt. drzew w granicach działki nr 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2016
B RG 7- 1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 drzew w granicach działki nr 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2016
B RG 6-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki nr 169/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2016
ARG 5/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 9 drzew na cieku Niecka w SpalonejDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-01-2016
BRG 5-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 szt drzew na cieku Niecka w Spalonej DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-01-2016
ARG 6/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 169/2 obręb GrzybianyPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU "LABIRYNT" IWONA ŁOPUSIŃSKA GRZYBIANY UL. LEGNICKA 2927-01-2016
A RG 4/16 Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 500/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2016
B RG 4-1/16 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 500/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2016
ARG 2/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew na granicy dzialek 342/2, 343, 346, 347 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
ARG 3/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt wierzb na granic dzialki 23/3 i 1 jesionu w granicach tej dzialki, obręb Milogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
BRG 2-1/16Decyzja zezwalająca na redukcje korn drzew na granicy działek 342/2, 343, 346, 347, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
B RG 3-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 10 szt wierz i 1 jesionu w granicach dzialki 23/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
BRG 1-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" Grzybiany - Ziemnice ogródek działkowy 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-01-2016
A RG 1/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt . drzewa na terenia ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach - Ziemnicach, ogródek działkowy 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-01-2016
ARG 126/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach dzialki 794 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-12-2015
BRG 126-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 794 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-12-2015
ARG 127/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli kanadyjskiej w granicach działki 302, droga powiatowa 2184D Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-12-2015
BRG 127 -1/15 decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa - topola kandyjska , w granicach działki 302 , droga powiatowa 2184D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-12-2015
A RG 125/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 791 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
B RG 125-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 791 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
A RG 123/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2015
B RG 123-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki nr 465, 466, 467,468,469,470,473 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2015
A RG 124/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew w granicach działki 50/1 obręb Jaśkowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 21-12-2015
B RG 124-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie siedmiu samosiewów drzew i 1 topoli w granicach działki 50/1 obręb Jaskowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 21-12-2015
BRG 121-1/15Decyzja na zezwalająca na usnięcie drzewa w granicach działki 689/1 obręb KuniceBIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ARS-BUD" ROKITNICA 6115-12-2015
A RG 121/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 689/1 KuniceBIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ARS-BUD" ROKITNICA 6115-12-2015
BRG 122-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchcych drzew w granicach działki 29/10 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-12-2015
A RG 122/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchcych drzew w granicach działki 29/10 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-12-2015
BGP.6220.3F.2015.KGDecyzja numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2015
ARG 120/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów w granicach działki 14/1,14/2, 12, 103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2015
BRG 120-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki 14/1,14/2, 12, 103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2015
BGP.6220.3E.2015.KGPostanowienie numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, stwierdzające odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2015
A RG 119/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie świerków w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 119.-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie świerków w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 118 -1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osiki i brzozy w granicach działki 36/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
A RG 117/15Wniosek o wycinkę 2 świerków w granicach działki 126 obręb Nowa Wieś LegnickaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2015
B RG 117-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki nr 126 obręb Nowa Wieś Legnicka OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2015
A RG 116/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 sztuk iglaków w granicach działki 139 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
B RG 116-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 6 szt iglaków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
A RG 115/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 16 drzew w granicach działki 521/5 obręb GrzybianyPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII19-11-2015
B RG 115-1/15 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 16 szt. drzew / brzoza, topola, wierzba, głóg, klon / w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII19-11-2015
BGP.6220.3C.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.644.2015.EJ z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, ze wskazaniem na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.3D.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 126/15z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.2C.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 128/15 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice o niezałatwieniu sprawy w terminie.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
BGP.6220.2D.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.642.2015AN.1 z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
ARG 113/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku tuja, w granicach działki 670/161 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
A RG 114/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. jesionów w granicach działki 64/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
B RG 113-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa tuja w granicach działki 670/161 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
B RG 114-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. jesionów w granicach działki 64/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
BRG 112-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 24/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2015
A RG 112/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 24/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2015
ARG 111/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2015
B RG 111-1/15Decyzja zezwalająca an wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 Bienioiwce OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2015
BRG 107-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew sosny i brzóz w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 109-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 64/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG109/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 64/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG 107/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów sosny i brzóz w granicach działki 90/6 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG 108/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 olch w granicach działki 268/5 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 110-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke drzew w granicach działki 23 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-11-2015
A RG 110/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w granicach działki 23 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-11-2015
B RG 108-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. olch wgranicach działki 268/5 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
ARG 106/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-11-2015
B RG 106-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" , obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-11-2015
A RG 118/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 36/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-10-2015
BGP.6220.1E.2015Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
BGP.6220.1F.2015.KGWezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
ARG 104/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 sosny, 1 świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
BRG 103-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 iglaków na terenie nieruchomości położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie w granicach działek 75, 77.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
A RG 103/15 Wniosek o wydanie zezawolenia na wyciecie 10 szt. gatunku świerk, jodła w granicach działek 75, 77 w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
A RG 105/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew w granicach działek 476/21, 476/22 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 104-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie, 1 szt. sosny i 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad jeziorkiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 105-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewówd rzew w granicach działek 476/21, 476/22 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
BGP.6220.2A.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-10-2015
AGP.6220.3A.2015.KGWniosek inwestora o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie piasków ze złoża kruszywa naturalnego Kunice-Pątnów metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272, obręb Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2015
BGP.6220.3B.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie piasków ze złoża kruszywa naturalnego Kunice-Pątnów metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272, obręb Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2015
AGP.6220.2B.2015.KGWniosek inwestora o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako: " montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych."STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.20-10-2015
ARG 100/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa- świerk na terenie ROD "Nad Strumykiem" obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
A RG 101/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 5 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
A RG 102/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów osiki w granicach działki 213/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 100-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkoowy 36 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 101-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 5 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 102-1/15 Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów osiki w granicach działki 213/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
ARG 98/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 223, 224 obreb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
A RG 97/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 380 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
B RG 97-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 380 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
B RG 98-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 223, 224 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
BRG 99-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 648/2 obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2015
A RG 99/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 648/2 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2015
ARG 96/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. tui w granicach działki 76/11 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2015
B RG 96-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. tui w granicach działki 76/11 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2015
A RG 95/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie posuszu w granicach działek 28, 267, 269/1, 222, 129/9 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2015
B RG 95-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie posuszu samosiejek w granicach działek 280, 267, 281, 269/1, 222, 129/9 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2015
ARG 94/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
ARG 92/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchego świerka w granicach działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
BRG 92-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego świerku w granicach działki 15/6 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
A RG 91/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew /świerk/ w granicach działki 717 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
A RG 93/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 921/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 91-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 717 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 93-1/15 Decyzja zezawalająca na wycięcie 1 szt.drzewa - świerk w granicach działki 921/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 94-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
AGP.6220.2.2015.KGWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych. Miejsce realizacji Piotrówek 44 gmina Kunice, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.25-09-2015
B RG 89 -1/15 Decyzja zezwalająca na wyięcie 20 szt. samosiewów olchy / cięcie sanitarne/ w granicach działki 76/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2015
A RG 89/15Wniosek o w ydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów olch w granicach działki 76/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2015
A RG 90/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 42 szt. wierzb w granicach dzialki 214/16/ rzeka Kaczawa/ obręb Spalona REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU23-09-2015
B RG 90-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 42 szt. wierzb w granicach działki 214/16 obręb Spalona REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU23-09-2015
ARG 85/15 Wniosek o wydanie zezwoelnia na wycięcie 3 szt. rajskich jabłoni w granicach działki 521/2 , w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
ARG 86/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków i 1 sosny w granicach działki 181 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
BRG 85-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt rajskich jabłoni w granicach działki 521/12OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
BRG 86-1/15Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków i 1 szt. sosny w granicach działki 181 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
A RG 87/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. świerków w granicach dzialki 352/26 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
A RG 88/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 121 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 87-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. świerków w granicach działki 352/26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 88-1/15deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 121 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
ARG 81/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt świerków w granicach dzialki 69/1 obręb MilogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 82/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 911 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 84/15 Wniosek o wydaniez ezwolenia na wyciecie 7 szt samosiewow wierzby i 1 szt.tui w granicach działek 298/7, 370 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 82-1/15 deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 911 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 83/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew ikrzewów w granicach działek 696/1, 695 -rowy melioracyjne obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 218-09-2015
B RG 83-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 696/1, 695- rowy melioracyjne, obręb KuniceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 218-09-2015
B RG 81-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 69/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 84-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby i 1 szt.tui , w granicach działek 298/7, 370 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
BGP.6220.1D.2015postanowienie numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 11.09.2015r. w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
A RG 80/15wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejki olch w granicach dzialki 10 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2015
B RG 80-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki olchy w granicach dzialki 10 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2015
EBP.6220.1C.2015.KGRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliży wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legncki, woj. Dolnośląskie"Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz postanowieniem Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 9.04.2015r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
ARG 79/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów w granicach działek 197,243, suchego jesionu w granicach działki 288, dębu w granicach działki 121/3 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A RG 78/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew - modrzew w granicach działki 284/7 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 78-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew- modrzew, w granicach działki 284/7 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 79-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 197, 243 i 1 suchego jesionu w granicach działki 288, odmowa wyciecia debu w granicach działki 121/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A RG 77/ 15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewóww drzew w granicach dzialki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-09-2015
B RG 77-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-09-2015
ARG 75/15 Wnisek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 589/2,480/2,470 obręb Grzybiany, 696/9 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
A RG 76/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 76-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 75-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 589/2, 480/2, 470 obręb Grzybiany WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
A RG 73/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew wierzby w granicach działki 140 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
A RG 74/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 587/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 73/1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby na terenie działki 140,obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 74-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa świerk w granicach działki 587/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
ARG 72/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa świerk na terenie ROD " Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2015
B RG 72-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2015
ARG 71/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. świerkow w granicach działki 443/2 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
BRG 71-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 świerków OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
A RG 70/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 450/10 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
B RG 70-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 450/10 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
ARG 68/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie wiatrołomu topoli w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
A RG 69/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. wierzby w granicach działki 70 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
B RG 69-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. wierzby w granicach działki nr 70 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
B RG 68-1/15 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu topoli w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
ARG 67/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu drzewa - lipy w granicach działki 176/15 obręb Jaskowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-08-2015
BRG 67-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrolomu lipy w granicach działki 176/15 obręb Jaskowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-08-2015
ARG 64/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 10 szt. drzew / 3 szt, świerków, 7 szt. sosen/, na terenie ROD"Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
ARG 66/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 topólw granicach działek 760/42, 760/45 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 64-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków i 7 sosen na terenie ROD "Relaks", ogródek nr 235, Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 66-1/15Decyzja zezwalająća na wycinkę 7 topól w granicach działki nr 760/42, 760/45 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
A RG 65/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 893/3, 819 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
B RG 65-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 25 szt. samosiewów wiązu w granicach działki nr 819, 893/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 63-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 387 obręb KunicePOCZTA POLSKA SA.12-08-2015
A RG 63/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa działka nr 387 KunicePOCZTA POLSKA SA.12-08-2015
ARG 60/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Nad Strumykiem"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 61/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. topoli w granicach działki nr 77/, obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 62/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrolomu w granicach działki nr 2/10 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG60-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 61-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -topola, obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 62-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki nr 2/10 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 58/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-07-2015
BRG 58-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -świerk na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-07-2015
ARG 59/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewó na terenie ROD "Relakx" -alejka główna PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH 30-07-2015
BRG 59-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew i 50 mkw. krzewów na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH 30-07-2015
ARG 57/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 694/26 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2015
BRG 57-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach dzialki 694/26 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2015
ARG 54/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. samosiejek lipy w granicach działki 113/9 obręb Golanka Górna ROL-MI-GO 27-07-2015
ARG 55/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 114/11,116,57,1122,120, 118 obręb Golanka Górna , 1/2, 2 obręb Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 54-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 samosiejek lipy w granicach działki 113/9 obręb Golanka Górna ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 55-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 114/11, 116, 57, 122,120,118 obręb Golanka Górna, 1/2,2 obręb Jaśkowice |Legnickie ROL-MI-GO 27-07-2015
ARG 56/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 339 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2015
BRG 56-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 339 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2015
BRG 53-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 220 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2015
A RG 53/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach dzialki 220 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2015
ARG 50/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 18 szt. sosen i świerkówora 15 mkw krzewów w granicach działki 157/29, 157/21 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
ARG 51/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt.drzw i krzewów w granciach działek 107/14, 107/18 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 50-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 18 szt. drzew świerk i sosna oraz 15 mkw. krzewów w granicach działek 157/29, 157/21 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 52-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 183/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
A RG 52/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 183/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
B RG 51-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew i krzewów w granicach działek 107/14,107/18 obręb Golanka Górna. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
ARG 45/15wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. świerków w granicach działki 800, obręb KuniceURZĄD GMINY W KUNICACH21-07-2015
ARG 47/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1szt. drzewa w granicach dzialki 431/2, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 48/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 15 szt. samosiejek akacji w granicach działki 213/3 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 49/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk, w granicach działki 419 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 45-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 szt. świerków w granicach działki 800 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 47-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 431/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 48-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 szt. samosiejek akacji w granicach działki 213/3 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 49-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 419 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
A RG 46/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt świerka w granicach działki 484 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
B RG 46-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzew- świerk w granicach działki 484 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 44/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
BRG 44-1/15decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
ARG 43/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew przy drodze powiatowej 2198D,obręb GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-07-2015
BRG 43-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D, obręb GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-07-2015
B41-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka , na terenie posesji 72 w RosochatejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 41/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie nieruchomości Rosochata 72, gmina KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 42/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.świerków w granicach działki 59 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
BRG 42-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 59 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 40/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa-świerk , w granicach działki 153/1obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-06-2015
BRG 40-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-06-2015
ARG 39/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. gatunek świerk na ROD"Nad jeziorkiem" działka nr 38 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2015
BRG 39-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 zt. świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem"działka nr 38OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2015
ARG 38/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1szt. drzewa -świerk w granicach działki 455/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
BRG 37-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w Szczytnikach nad Kaczawą, dzialka 402. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
A RG 37/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.świerka w granicach działki 402 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
B38-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka w granicach dziąłki 455/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
ARG 36/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka ROD "Nad Jeziorkiem" dzialka nr 26 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2015
BRG 36-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" działka nr 26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2015
ARG 35/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka 2 granicach działki 799 obręb OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B RG 35-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 799 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B 34-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 312 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 32/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt .świerka w granicach działki 74/2 w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 33/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków w Spalonej przy ul. Cisowej 5OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 34/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w Pątnowie Legnickim , OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG 32-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 74/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG33-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków przy ul. Cisowej 5 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2015
ARG 31/15 Wniosek o wydanie zewolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 284/69, 284/152, 285/93, 285/95, 285/48, obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2015
BRG 31-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzewi krzewów w granicach działki 284/69, 284/152, 285/93, 285/47, 285/48 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2015
ARG 29/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - w granicach działki 730 w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
BRG 30-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
A RG 30/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach dzialłki 176/5 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
B RG 29-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 730 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
ARG 28/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt drzewa-wierzba , przy drodze powiatowej 2199D Ziemnice. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-04-2015
B RG 28-1/15decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa, przy drodze powiatowej nr 2199D Ziemnice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-04-2015
BGP.6220.1.2015Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 9 kwietnia 2015r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
BGP.6220.1C.2015.Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 10 kwietnia 2015r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku firmy Instytut OZE Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
ARG 26/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa , w granicach działki nr 396/1 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
ARG 27/15Wniosek o wydanie zezwolenai na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 23/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
BRG 27-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 23/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B RG 26-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 396/1, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
ARG 23/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 7 , obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 23-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 7 , obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 24-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 14 szt. topól w granicach działek nr 760/30, 760/29, 760/31, 760/32, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
A RG 24/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. topól w granicach działek 760/30, 760/29, 760/31,760/32, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 25-1/15Decyzja zezwalajaca na wyciecie 4 szt. topól w granicach działki nr 437 obręb Grzybiany, droga powiatowa 2198D. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-03-2015
A RG 25/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew gatunku topola przy drodze powiatowej 2198D działka 437 obręb Grzybiany STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-03-2015
ARG 22/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. sosen w granicach działki nr 138 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2015
BRG 22-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt.sosen w granicach działki nr 138, obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2015
BRG 18-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD " Zorza" ogródek dzialkowy 203"B'WÓJT GMINY KUNICE12-03-2015
ARG 19/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. drzew w granicach działki nr 83 obręb RosochataURZĄD GMINY W KUNICACH12-03-2015
ARG 17/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 385 obręb Spalona PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 12-03-2015
BRG 17-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 385 obręb Spalona PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 12-03-2015
ARG 21/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 476/25 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
ARG 18/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
BRG 21-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 476/25 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
BRG 19-1/15Decyzja na zezwalająca na wycięcie 14 szt. drzew w granicach działki nr 83 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
ARG 20/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2198D działka nr 93 obręb Jaśkowice Legnickie GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 12-03-2015
B RG 20-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2198D, działka nr 93 obręb Jaśkowice LegnickieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 12-03-2015
ARG 16/15Wniosek o wycinkę 4 szt świerków, w granicach działki 438/2 w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2015
BRG 16-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. świerków w granicach działki 438/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2015
A RG 11/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt.topoli w granicach działki 495/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 13/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 drzew w granicach działki 78/3 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 14/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 świerków w granicach dzialki 100/6 obręb Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 11-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. topoli w granicach działki 495/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 13-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzw w granicach działki 78/3 obręb Piotrowek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 14-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 świerków w granicach działki 100/6 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 15/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa topola kanadyjska w granicach działki 14/1 obręb KuniceGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 10-03-2015
B RG 15-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 14/1 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 10-03-2015
A RG 12/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 388/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
B RG 12-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt drzewa w granicach działki 388/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
A RG 10/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka , w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-03-2015
B RG 10-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-03-2015
A RG 9/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD'Nad Strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2015
B RG 9-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa ROD "Nad Strumykiem" GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2015
BGP.6220.1B.2015.KGPostanowienie w sprawie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH20-02-2015
AGP.6220.1.2014.KGWniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowyc hdla przedsięwzięcia polegajacego na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-02-2015
BGP.6220.1A.2015.KGPostanowienie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towrzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH09-02-2015
A RG 8/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 suchej czeremchy w granicach dzialki 277/8 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2015
B RG 8-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. czeremchy w granicach działki 277/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2015
BGP.6220.2A.2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, miejscowość Piotrówek, gmina Kunice.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.27-01-2015
A RG 7/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 84/1 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2015
B RG 7-1/15 Decyjza zezwalająca na wycinkę 2 świerków w granicach działki 84/1 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2015
AGP.6220.1.2015.KGWniosek o wydanie decyzji dla inwestycji polegającej na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.22-01-2015
A RG 6/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt.drzewa w granicach dzialki 54 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2015
B RG 6-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 54 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2015
B 5-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. akacji w granicach działki 112 /ciek Niecka/ obreb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2015
A RG 5/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. akacji w granicach działki 112 / ciek Niecka/ obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2015
B RG 4-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2015
A RG 6131.4.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 229 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2015
A RG 3/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2015
A RG 3-1/15 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2015
A RG 2/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów tarniny w granicach działki 408/1 w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2015
B RG 2-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 408/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2015
A RG 1/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na Wierzbiaku obręb KuniceDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 07-01-2015
B RG 1-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na rzece Wierzbiak obręb KuniceDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 07-01-2015
ARG 106/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie porostów, krzewó i drzew pod czynna linią energetyczną w granicach działek 266/11, 266/8, 266/10 obręb Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 19-12-2014
BRG 106/-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę porostów krzrewów, drzew pod czynną linia energetyczną w granicach działek 266/11, 266/8, 266/10 obręb KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 19-12-2014
BRG 105-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w granicach działki 609 obręb Grzybiany,miejscowość ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "12-12-2014
ARG 105/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 8 szt. drzew w granicach działki 609 obręb Grzybiany, miejscowość Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "12-12-2014
BRG 104-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 śierków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2014
ARG 104/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem " w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2014
ARG 103/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2014
BRG 103-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2014
ARG 100/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięćie 2 szt. drzew / sosna, świerk/, na terenie ROD "Zorza" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
ARG 102/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt.świerków w granicach działki 373/6 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 100-1/14Decyzja zezwalająca nnnna wycinkę 2 szt.drzew/ świerk, sosna / na terenie ROD "Zorza" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 101-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. suchego głogu na granicy działki 352 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 99-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
A RG99/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 176/5 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
A RG 101/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. suchego głogu na granicy działki 352 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
B RG 102-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. świerków w granicach działki 373/6 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 98-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -lipa przydrodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą , działka nr 570.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2014
ARG 98/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie1 szt. drzewa przy drodze powiatowej działka nr 570 obręb Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-11-2014
ARG 97/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 295 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
BRG 97-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 drzewa- świerk w granicach działki 295 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
A RG 96/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 302/3 obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
B RG 96-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew/świerk, jesion/ w granicach działki 302/3 w obrębie Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
BGP.6220.2.2014Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.20-11-2014
BGP.6220.2B.2014.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obręcie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH17-11-2014
A RG 93/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 sosen w granicach działki 285/71obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
A RG 94/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. - drzewa gatunku świerk w granicach Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
A RG 95/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek brzóz w granicach dzialki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 93-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.sosen w granicach działki 285/71 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 94-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad jeziorkiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 95-1/14 Decyzja Zezwalająca na wycinke samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
BRG 92-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 37/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2014
A RG 92/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 37/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2014
ARG 91/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 suchego świerka w granicach działki 481/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2014
BRG 91-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. suchego świerka w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2014
BGP.6220.2A.2014.KGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4240.591.2014.MC z dnia 30.10.2014r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH05-11-2014
ARG 88/14Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Strumykiem"w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
ARG 89/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku sosna w granicach działki 245 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 90-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 świerków i 1 modrzewia w granicach działki 105/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 88-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Strumykiem" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 89-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 12szt.sosen w granicach działki 245 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
A RG 90/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku świerk i modrzew 2911w granicach działki 105/6 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
A RG 87/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2014
B RG 87-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2014
ARG 85/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 78 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
ARG 86/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew gartunku sosna w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
B RG 86-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 drzew gatunku -sosna w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
BRG 84-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 210, 214 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2014
A RG84/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 210, 214 obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2014
AGP.6220.2.2014.KGwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu - tlenu." na działce numer 77/1 obręb Piotrówek gmina KuniceSTP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.16-10-2014
ARG 83/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 344/140 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 15-10-2014
BRG 83-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 344/140 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 15-10-2014
AGP.6220.2.2014.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.15-10-2014
ARG 81/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew gatunku świerk i 1 szt. tui w granicach działek 62/4, 62/10 w Szczytnikach Małych. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 81-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 2 świerków i 1 tui w granicach działek 62/4, 62/10 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 82-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 szt. drzew gatunku brzoza w granicach działki nr 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
A RG 82/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 drzew gatunku brzoza w granicach działki 571/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 85-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 78 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2014
ARG 80/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 344/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 06-10-2014
BRG 80-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 33/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 06-10-2014
ARG 76/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 świerków i 1 cisa w granicach dzialki 398 obręb Kunice/OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
ARG 77/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt,. suchegodrzewa gatunku wierzba w granicach działki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
ARG 79/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew na terenie ROD nad Strumykiem , ogródek działkowy 36 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 76-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 4 szt. drzew w granicach działki 398 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 77-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchej wierzby w granicach działki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 79-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 świerków na terenie ROD Nad Strumykiem , obręb Grzybiany, ogródek działkowy nr 36. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 78-1/145Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topół przy drodze nr 2198D, obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-10-2014
A RG 78/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt topół przy drodze 2198, obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-10-2014
ARG 72/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie cięćia sanitarnego drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 73/14Wniosek o wydanie zezwolenia na na wycięcie 3 grusz na rowie przydrożnym, w granicach drogi 526/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 74/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. sosny w granicach działki 694/30 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 75/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 5,4 i 591 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 72-1/14Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego na działce 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 73-1/14Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na wycinkę 3 grusz w granicach działki 526/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą , zezwolenie na redukcje koron drzew.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 74-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. sony w granicach działki 694/30 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 75-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4, 5 i 591 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 68/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, podrostów, gałęzi pod czynną linią energetyczna w granicach działki 699/6 obręb Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A 25-09-2014
BRG 68-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew , krzewów podrostów ,gałęzi pod czynną linią energetyczną w granicach działki 699/6 obręb Kunice.TAURON DYSTRYBUCJA S.A 25-09-2014
ARG 70/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów akacji w granicach działki 202 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 69/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 164/2 obręb Miłogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 71-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew osiki, brzozy w granicach działki 16, 17 i 36/8 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 69-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 164/ 2 obręb Miłogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
B RG 70-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek akacji w granicach działki 202 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 71/14Wniosek o wydanie samosieów drzew w granicach dzialki 16, 17, 36/8 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 67/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew gatunku sosna w obrębie Spalona działka 420/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2014
BRG 67-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew -gatunku sosna w granicach działki 420/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2014
ARG 66/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w tym przy drodze 2196D obreb Piotrówek 1 topola, przy drodze 2179D - 1 jesion obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-09-2014
BRG 66-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 2 drzew w tym obręb -Piotrówek droga 2196D 1 szt. topoli, obręb Kunice -droga 2179D 1 szt. jesionu STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-09-2014
ARG 65/14 Wniosek o zezwolenie na redukcję koron drzew i usunięcie wiatrłómów na granicy działek 120/2- 121/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2014
BRG 65-1/14Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew i usunięcie wiatrołomów na granicy działki 120/2- 121/3 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2014
ARG 64/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny przy drodze nr 113/5 w Golance górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2014
BRG 64-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny przy drodze nr 113/5 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2014
BGP.6220.1B.2014.KGPostanowienie nr WOOŚ.4240.457.2014.PO.2 z dnia 14.08.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH21-08-2014
ARG 62/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 707 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2014
BRG 62-1/14 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 707 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2014
ARG 63/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. suchych lip przy drodze powiatowej 2180D obrębie BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2014
BRG 63-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych lip przy drodze powiatowej 2180D obręb Bieniowice.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2014
ARG 61/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-08-2014
BRG 61-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 82/2 obręb Miłogostowice, gmina Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-08-2014
ARG 60/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.jarzębiny w granicach działki 124 obręb MiłgostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2014
BRG 60-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. jarzębiny w granicach działki 124 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2014
BGP.6220.1A.2014.KGPostanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH07-08-2014
AGP.6220.1.2014postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu - tlenu."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-08-2014
ARG 59/14wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2014
BRG 59-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 465, 466,467,468, 469, 470,472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2014
BRG 57-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 sosen w granicach działki 590/8 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
A RG 57/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 sztuk sosen w granicach działki 590/8 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
A RG 58/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 572/19 w obrębie Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
B RG 58-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki nr 572/19 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
ARG 56/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 7 szt. drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Ziemnicach, gmina Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2014
BRG 56-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy nr 117A w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2014
ARG 55/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 386 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 52/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 47.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 52-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt iglaków na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" ogródek działkowy nr 47OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 53-1/14Decyzja zezwalająća na wykonanie cięcia sanitarnego drzew i krzewów wzdłuż granicy działek 169, 149 obręb Jaśkowice Legnickie, 699/5, 699/6, 665 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 54-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach dzialki 66/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 55-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 386 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 53/14Wniosek o wydanie zezwolenia na cięcie sanitarne drzew i krzewów na granicy dzialek 169, 149 obręb Jąskowice Legnickie, 699/5, 699/6, 665 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
A RG 54/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1szt. świerka w granicach działki 66/2 obęb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 51/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu świerka w granicach działki 266/8 obręb Kunice.POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 09-07-2014
B RG 51-1/14Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działki 266/8 obręb Kunice.POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 09-07-2014
B RG 50-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów sosny i brzozy w granicach działki nr 52 połozonej w obrębie Pątnów Legnick.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 50/14Wniosek o wydanie decyzji zzezwalającej na wycięcie samosiewów drzew brzozy i sosny w granicach działki 52 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 48/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 49/14wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 49-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 48-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 47/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchych brzóz w granicach działki 504/8 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
BRG 47-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 suchych brzóz w granicach działki 504/8 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
ARG 46/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.sosny na terenie ogrodu działkowego"Zorza" ogródek działkowy 97B ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-06-2014
BRG 46-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 sosen na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy 97B Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-06-2014
ARG 45/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i 16 drzew w granicach działki 143/5, 143/6 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2014
BRG 45-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i 16 drzew w granicach działki 143/6, 143/5 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2014
ARG 43/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. topoli działka nr 302 droga powiatowa 2184D, obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
ARG 44/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. topoli, w granicach działki 197 , droga 2184 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 43-1/14Zezwolenie na wycinke 1 szt. topoli w granicach działki 302 drodze powiatowa 2184D w obrębie Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 44-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. topoli w granicach działki 302 droga powiatowa 2184, obręb Piotrówek.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
ARG 42/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ogrodu działkowek "Nad strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2014
BRG 42-1/414Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk na terenie ogrodu Działkowego nad StrumykiemOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2014
ARG 41/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 152 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
BRG 41-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 152 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
ARG 40/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 drzew przy drodze powiatowej 2198D obręb Jaśkowice Legnickie /topola kanadyjska /STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-05-2014
BRG40-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew /topola kanadyjska przy drodze powiatowej 2198D obręb Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-05-2014
ARG 38/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
ARG 39/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 2/10 MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
BRG 38-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
BRG 39-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 2/10 obręb MilogostowiceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 221-05-2014
ARG 37/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie4 cyprysów w granicach działki 398 obręb KUnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2014
BRG 37-1/14Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 cyprysów w granicach działki 398 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2014
ARG 36/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 50, 51 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2014
BRG 36-1/14Zezwolenie na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 50,51 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2014
ARG 35/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice, ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-04-2014
B RG 35-1/14Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-04-2014
ARG 33/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 60/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
ARG 34/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 380 w obrębie Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
BRG 33-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 60/2 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
BRG 34-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 380 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
ARG 32/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 178/1 obręb Grzybiany.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KOSKOWICACH 08-04-2014
B RG 32-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KOSKOWICACH 08-04-2014
ARG 31/14Wniosek o wydanie zzwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 234 obręb RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 27-03-2014
BRG 31-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew w granicach działki 234 w obrębie RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 27-03-2014
ARG 30/14Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 3 drzew w granicach działki 125/2 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-03-2014
BRG 30-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. wierzb w granicach działki nr 125/2 obręb Spalona. GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-03-2014
BRG 27-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchych sosoen w granicach działki nr 559/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
BRG 28-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 437 obręb Grzybiany droga powiatowa Nr 2198DOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
A RG 27/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchych sosen w granicach działki 559/1 w obrębie GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
ARG 28/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 437 obręb Grzybiany, droga powiatowa nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
ARG 29/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 288, obręb Rosochata, droga powiatowa 2189D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
BRG 29-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 288 obręb Rosochata, droga powiatowa Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
ARG 26/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem działka nr 91 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2014
BRG 26-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa-sosna na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem działka nr 91 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2014
B25-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. modrzewi w granicach działki 147/3 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
ARG 25/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 szt. drzew gatunku modrzew w granicach działki 147/3 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
B4-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 świerków na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem ogródek działkowy 80 w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
ARG 24/14Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 3 świerków na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem w Ziemncach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 23-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew wg ranicach działki 369/1 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A RG 23/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. drzew w granicach 369/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 22-1/14Decyzja zezwalająca na wycięćie 4 szt,. brzóz w granicach działki 344/16 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2014
A RG 22/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. brzóz w granicach działki 344/16 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2014
ARG 20/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzwe i krzewów na rowie w granicach dzialki 149 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
ARG 21/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie powalonych przez bobry drzew na granicy działki 600, 96,538 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
ARG 19/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchych drzew w granicach działek 393/2, 226 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 20-1/14 Decyzja wycięcie drzew i krzewów w rowie w granicach działki 149 obręb Jaśkowice Legnickie.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 19-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchych drzew w grancach działki 393/2, 226 Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
B RG 21-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie powalonych przez bobry drzew na granicy działki 538, 96, 600 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
C1/14"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierająych azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032"Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy oraz ich bezpieczne unieszkodliwienieAT GROUP S.A.05-03-2014
ARG 16/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny na rowach melioracyjnych w granicach działek 50/3 Grzybiany, 47/3 Spalona - Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 17/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 13 samosiejek drzew w granicach działki 150 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 18/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa i redukcje 3 koron, w granicach działki 458/7, obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 16-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach dzialki 50/3 obręb Grzybiany i 47/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 18-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt,. drzewa i redukcję 3 koron w granicach działki 458/7 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
B RG 17-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę w granicac działki 150 obręb Pątnów Legnicki - 13 szt. samosiejek brzóz i osik. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 15/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 32 obręb Golanka Górna.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 15-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 32 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 13/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /modrzew/, na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 14-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 cyprysów i jodły w granicach działki nr 398 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 13- 1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /modrzew / na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem " ogródek działkowy 37 w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
A RG 14/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 cyprysów i 1 jodły w granicach działki nr 398 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 11-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 jałowców granicach działki nr 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie . WÓJT GMINY KUNICE19-02-2014
ARG 11/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 jałowców w granicach działki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
ARG 12/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew / 3 brzozy,1 wierzba/ w granicach działki 254 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
BRG 12-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3brzóz i 1 wierzby w granicach działki 254 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
A RG 9/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek olch w granicach dzialki nr 47 obręb Kunic.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-02-2014
B RG 9-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie samosiejek olch w granicach działki nr 47 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-02-2014
BRG 10-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej nr 2198D -Grzybiany-Rosochata. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-02-2014
A RG 10/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej nr 2198D Grzybiany - Rosochata. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-02-2014
ARG 7/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny w granicach dzialki 39, obręb Spalona- Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
ARG 8/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby, 12 samosiejek olch, 5 samosiejek brzóz , w granicach działki 76 obręb Kun ice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
BRG 8-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie - 1 wierzby, 12 samosiejek olch ,5 samosiejek brzóz w granicach działki 76 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
B RG 7-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 39 obreb Spalona-Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
ARG 6/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 163/41 obręb SpalonaPHU "KONKRET" ANDRZEJ PIELCIH 29-01-2014
BRG 6-1/14Decyzja zezwalająća na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 163/41 obręb Spalona.PHU "KONKRET" ANDRZEJ PIELCIH 29-01-2014
ARG 5/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 120/2 Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2014
BRG 5-1/14Decyzja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów wierzb , akacji , lipy w granicach działki 120/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2014
ARG 4/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2014
BRG 4-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę4.204 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2014
ARG 3/14Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2014
BRG 3-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki nr 82 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2014
ARG 1/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew brzóz w granicach działki nr 399 Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
ARG 2/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i usunięcie wiatrołomów w granicach działek 164/1, 164/2 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 1-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. brzóz w granicach działki 399 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 2-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek i usunięcie wiatrołomów w granicach działek 164/1, 164/2 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
ARG 94/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 33 i 35 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-12-2013
BRG 94-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 33, 35 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-12-2013
ARG 90/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron drzew- wierzb Kunice dz. 760/20 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
ARG 92/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew im krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w Piotrówku.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 90-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 91-1/13Decyzja zezwalająca na redukjce koron drzew-wierzb przy drodze Rosochata - KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 92-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
A RG 91/13Wniosekj o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew przy drodze Rosochata - Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
ARG 93/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topoli przy drodze Piotrówek - Prochowice dz. nr 302 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-12-2013
BRG 93-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę trzech topól przy drodze powiatowej Piotrówek -Prochowice, działka nr 302 obreb PiotrówekSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-12-2013
ARG 89/13Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci drzew i krzewów pogryzionych przez bobry na terenie działek 269/1, 270, 222,, 280, 282,267, 281, 129/9, 129/7 obreb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2013
B RG 89-1/13Deczyja zezwalająca na usuniecie drzew i krzewów w granicach działek 269/1, 270, 222, 280, 282, 267, 281, 129/9, 129/7 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2013
ARG 88/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym nr 625 w Szczytnikach nad Kaczawą . OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-12-2013
BRG88-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym 625 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-12-2013
A RG 87/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 samosiejek akacji na terenie działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2013
B RG 87-1/13 Deczyzja zezwalająca na usunięcie 3 samosiejek akacji w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2013
ARG 86/13Wniosek o wycinke 2 szt. suchcych topól w granicach działek 93, 92 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2013
B RG 86-1/2013Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych topól w graniczch działek 93, 92 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2013
ARG 84/13Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew w granicaach działki 78/3 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
ARG 85/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 171/3 obręb Spalona,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
BRG 85-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -wierzba w granicach działki 171/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
BRG 84-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach dzialki 78/3 obręb Piotrówek, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2013
ARG 82/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa i redukcję korn 3 drzew w granicach działki 760/7 obręb Kunice EURO-RTM S.J05-11-2013
BRG 82-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchego drzewa i redukcję koron trzech drzew w granicach działki 760/7 obręb Kunice EURO-RTM S.J05-11-2013
ARG 83/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki nr 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2013
BRG 83-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicahc działki 116 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2013
ARG 80/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa-modrzew na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 80-1/13Decyjza zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 81-1/13Decyzja zezwalajaca na wyciecie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym w granicy działki 558/2 obręb ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
A RG 81/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym w granicach działki 558/2 ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
ARG 79/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -sosna na terenie ROD w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 78-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 79-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa-sosna na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
A RG 78/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -swierk na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem " w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
ARG 77/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 165/2 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-10-2013
BRG 77-1/13Decyzja zezwalająća na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 165/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-10-2013
ARG 76/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk w granicach dzialki 296 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2013
B RG 76-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 296 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2013
A RG 74/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach dzialki 304/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
A RG 75/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 101/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
B RG 74-1/13 Decyzja zezwalajaca na wyciecie drzewa w granicach działki 304/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
B RG 75-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew-świerk w granicach działki 101/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
ARG 72/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew brzozy w granicach działki 39/21 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
ARG 73/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na granicy działki 15/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
BRG 73-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działki 15/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
B RG72-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew brzóz w granicach działki 39/21, w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
ARG 71/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2013
BRG 71-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2013
ARG 70/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 160/4, 224 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2013
BRG 70-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działek 160/4, 224 obreb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2013
B RG 69-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchej topoli w granicach działki 760/38 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2013
ARG 69/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie suchej topoli w granicach dzialki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2013
ARG 68/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 suchego drzewa w granicach działki 273/4 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-09-2013
BRG 68-1 /13Decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 273/4 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-09-2013
ARG66/13wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchego drzewa i krzewów tarniny na granicy działki 97, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
ARG 67/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 świerka w granicach działki 289 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 66-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów tarniny i suchego drzewa na granicy działki nr 97 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 67-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 289 Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 65-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D - Grzybiany -RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-09-2013
A RG 65/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-09-2013
ARG 64/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 topól, w pasie drogi 2179D Kunice- Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-08-2013
BRG 64-/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w pasie drogi 2179D Kunice -Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-08-2013
ARG 63/13Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 322/267 , 268/258 obreb Miłogostowice i 286/208 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2013
BRG 63-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 268/258 , 322/267 obręb Miłogostowice, 286/208 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2013
ARG 62/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie dwóch wiatrołomów w granicach działki 467/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2013
B RG 62-1/13Zezwolenie na wycięcie dwóch wiatrołomów , w granicach działki 467/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2013
ARG 61/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchcych drzew na terenie Ogrodu Działkowego "Zorza w Ziemnicach RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH 22-08-2013
B RG 61-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 suchych drzew na terenie Ogrodu dzialkowego "Zorza" w Ziemnicach RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH 22-08-2013
ARG 60/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 581/8 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2013
BRG 60-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 581/8 obręb Grzybiany -miejsocowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2013
ARG 59/13Wniosek o wycinkę 1 drzewa sosna w granicach ogrodu działkowego"Zorza" w Grzybianach ogódek działkowy 37OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2013
BRG 59-1/13 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - sosna na terenie ogrodu dzialkowego "Zorza"w Grzybianach ogródek działkowy 37. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2013
BRG 58-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach dzialek 244/284, 242/286 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2013
A RG 58/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 244/284, 242/286 onbręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2013
ARG 57/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew - sosny w granicach działki nr 2 obręb BieniowicePPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 02-08-2013
B RG 57-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew- sosny - w granicach działki nr 2 obręb BieniowicePPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 02-08-2013
BRG 56-1/13Decyjza zezwalającana wycięcie 4 szt. drzw-wierzb na rowie melioracyjnym 123 obręb Jaśkowice Legnickie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA01-08-2013
A RG 56/13Wniosek ow ydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na rowie melioracyjnym 123 obręb Jaśkowice LegnickieZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA01-08-2013
ARG 55/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa na terenie nieruchomosci w granicach działki 193/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2013
BRG 55-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. suchego drzewa w granicach działki 193/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2013
ARG 54/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na nieruchomości w granicach działki 105 obreb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-07-2013
B RG 54-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki nr 105 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-07-2013
A RG52/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 149/1 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
B 51-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w graniach działki nr 16/16 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 50/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek wierzb na drodze nr 18 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 51/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sony na terenie nieruchomości w granicach działki 16/16obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 53/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na terenie nieruchomości w granicach działki 308 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 52-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzew/świerk// działka nr 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 53-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki Nr 308 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
B RG 50-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na drodze nr 18 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 49/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej działka nr 570 Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG15-07-2013
BRG 49-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą działka nr 570. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG15-07-2013
ARG 48/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa jesion na terenie cmentarza parafialnego w szczytnikach nad KaczawąDUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 08-07-2013
B RG 48-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion na terenie cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 08-07-2013
ARG 47/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 176/47 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-07-2013
BRG 47-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 176/47 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-07-2013
ARG46/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka , w grnicach działki 242 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2013
BRG 46-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 242 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2013
BRG45-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 300 mkw. zakrzaczen na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA03-07-2013
ARG45/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie zakrzaczeń na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA17-06-2013
ARG 44/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki 61/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2013
BRG 44-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 61/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2013
BRG 42-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 48 obręb Jaśkowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 05-06-2013
A RG 42/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 48 obręb Jaśkowice Legnickie. "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 05-06-2013
ARG 43/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 328/274 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
BRG 43-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 328/274 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
BRG 40-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza " ogródek nr 99 , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
BRG 41-1/13Zezwolenie na wycięcie suchego sumaka octowca i redukcję koron samosiejek brzóz w granicach działki 16/15 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
A RG 40/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 iglaków na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Grzybianach nr ogródka 99 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
A RG 41/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron samosiejek brzóz i wycięcie 1 szt. suchego sumaka octowca w granicach działki 16/15 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
ARG 37/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 suchego kasztana na terenie działki 68/3 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
ARG 39/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie1 szt. świerka na terenie cmentarza parafialnego w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 37-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego kasztanowca w granicach działki 68/3 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 38-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 świerkow na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 39-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. Świerka na terenie cmentarza parafialnego w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
A RG 38/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ogrodu działkowego "Nad strumykiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
ARG 36/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew i samosiejek akacji w granicach działki143/1, 143/2 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2013
BRG 36-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i samosiejek akacji w granicach działek 143/1, 143/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2013
ARG35/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 166/4 obreb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2013
BRG 35-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 166/4 obręb Milogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2013
A RG 34/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 drzew w granicach działki 69 , 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2013
B RG 34-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działek 69, 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2013
ARG 32/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki 857, 875, obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
ARG 33/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wuycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 877 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
B RG 32-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 875, 857 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
B RG 33-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 877 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
ARG 30/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 12/21obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
ARG 31/13Wniosek o wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 373 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
BRG 30-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 12/21obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
B RG 31-1/13Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 373 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
BRG 29-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie siamosiejek osiki w granicach działki 35/2 i wiatrołomu sosny w granicach działki 34/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2013
A RG 29/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięciesamosiejek osiki w granicach działki 35/2, i wiatrołomu sosny w granicach działki 34/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2013
ARG 27/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach Ogrodu Działkowego "Zorza w obrebie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 27-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach Ogrodu Dzialkowego "Zorza" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 28-1/13Decyzja zezwalająca na wyycięcie 12 samosiejek drzew w granicach działki 321/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
A RG 28/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek 12 drzew w granicach działki 321/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
ARG 26/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek brzóz w granicach działki 164/9 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2013
BRG 26-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek 8 brzóz w granicach dzialki 164/9 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2013
ARG 25/13 wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 184/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-04-2013
BRG 25-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach dzialki nr 184/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-04-2013
B21-1/13Decyzja zezwalająca na redukcje kron drzew w granicach działki 169/8 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 21/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w granicach działki nr 169/8 Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 22/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -sosna na terenie Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem " w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 23/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 świerków na terenie nieruchomości w granicach działki 191 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
BRG 22-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt.sosny na terenie Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
B RG 23-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 świerków na terenie nieruchomości w granicasch działki nr 191 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 24/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 drzew / 7 klonów, 5 topoli w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 211-04-2013
BRG 24-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 211-04-2013
ARG 19/13Wniosek o wyrażenie zgody na redukcję koron drzew na granicy działki nr 503 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2013
BRG 19-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew na granicy działki 503 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2013
ARG 20/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew i 10 mkw. krzewów na rzece Wierzbiak w obrębie Grzybiany - Ziemnice. DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 26-03-2013
BRG 20-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i 10 mkw. krzewów na rzece Wierzbiak obręb Grzybiany - Ziemnice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 26-03-2013
ARG 18/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2013
BRG 18-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2013
B17-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG15/13Wniosek wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 619 obręb Grzybian miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG17/13wniosek o wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 14/13Wniosek o wydanie zezwolenia wycięcie dwóch drzew w granicach działki 192/1, 192/2 obręb szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 16/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 14-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działek 192/1, 192/2 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 15-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 619 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 16-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzew ów w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 13/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 593/6 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2013
BRG 13-1/13Decyzja zezwlająca na wycięcie drzewa w granicach działki 593/6 obręb Grzybiany , miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2013
ARG 12/13Wniosek o wydanie zzezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i kzewów w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-03-2013
BRG 12-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w w granicach działki 478 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-03-2013
ARG 11/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 83/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2013
BRG 11-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 83/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2013
ARG 10/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 4 drzew w granicach cmentarza parafialnego w Grzybianach PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 21-02-2013
BRG10-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt drzew wgranicach cmentarza parafialnego w Grzybianach PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 21-02-2013
ARG 8/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 489 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 8-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 489 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 9-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów w granicach działki 219 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
ARG 6131.9.2013Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 wiatrołomów w granicach działki nr 219 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 7-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 2 drzew w granicach działki 438 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2013
A RG7/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 438 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2013
ARG 6/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 drzew w granicach drogi powiatowej Kunice -Ziemnice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG06-02-2013
BRG 6-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 akacji przy drodze powiatowej Kunice - ZiemniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG06-02-2013
ARG 5/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 2 obręb Bieniowice PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 05-02-2013
B RG 5-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 20 sosen w granicach działki nr 2 obręb Bieniowice PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 05-02-2013
ARG 4/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 687/6, 687/5, 687/8, 687/9 obręb Kunice AGROMADEX25-01-2013
BRG 4-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 687/6, 687/5, 687/8, 687/9 połozonych w obrębie KuniceAGROMADEX25-01-2013
BRG 3-1/13 Deczyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 7 w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2013
A RG 3/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek olchy i tarniny w granicach działki nr 7w obrebie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2013
B RG 2-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. klonu w granicach działki 21/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2013
A RG 2/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /klon/ w granicach działki 21/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2013
ARG 1/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew /akacji/ w granicach działki 103/4 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2013
B RG 1-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 samosiejek akacji w granicach działki 103/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2013
ARG 75/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 21-12-2012
BRG 75-1/12Decyzje zezwalające na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 21-12-2012
ARG 74/12Wnioseko wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa i usunięcie wiatrołomu w granicach działki 537/2 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2012
BRG 74-1/12Decyzja zezwalająca na wycieęcie drzewa i usunięcie wiatrołomu w granicach działki 537/2 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2012
ARG 73/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wcyięcie drzew kolidujących z linią średniego napięcia w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 17-12-2012
BRG 73-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew kolidujących z linią średniego napięcia w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 17-12-2012
ARG 71/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 327/1 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
ARG 72/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
BRG 71-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 327/1 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
BRG 72-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany kolidujacych z linią energetyczną średniego napiecia TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
ARG 70/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 187 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-12-2012
B RG 70-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 187 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-12-2012
ARG 69/12Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2012
BRG 69-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w graniach działki 484, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2012
ARG65/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 102/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 67/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 153/1 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 68/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i redukcję koron na rowie melioracyjnym w granicach działki nr 208 i 180/2OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 66/'12 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 71, 343 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 65-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch drzew - śierków w granicach działki 102/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 66-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działi 3371, 343 obęb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 67-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 68-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i redukcję koron na rowie melioracyjnym w granicach działek 180/2, 208 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG62-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke 2 szt. drzew w granicach działki 298/1, 298/2 obęb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2012
ARG 63/12Wniosek owydanie zezwolenia na wycięcie drzew przy drodze powiatowej 2180D Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-11-2012
BRG 63-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew przy drodze powiatowj nr 2180D obręb BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-11-2012
BRG 64-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 suchcych drzew w granicach działki 193/7 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.26-11-2012
A RG64/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/7 , obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.26-11-2012
ARG 62/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 298/1, 298/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2012
ARG 61/12Wniosek o wydanie zezwoelnia na wycięcie drzew w granicach działki 108/3 obręb KuniceGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-11-2012
BRG 61-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działki 108/3 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-11-2012
ARG 60/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 15/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
BRG 60-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 15/4 obręb KUniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
ARG 59/12 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 2/19 obręb Grzybiany -Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 15-11-2012
BRG 59-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 2/19 obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 15-11-2012
B58-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew na granicy działki 298 i 619/1 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2012
ARG 58/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt drzew na granicy działek 619/1, 298 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2012
ARG 57/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem"- ogródek 59, obręb Grzybiany - ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2012
BRG 57-1/12Decyzja zezwalającana wycięcie drzew i krzewów na terenie Ogrodów "Nad Strumykiem", ogródek działkowy nr 59 obręb Grzybiany-Ziemnice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2012
ARG 56/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt.drzew w granicach działki 521/12 obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 02-11-2012
BRG 56-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. w granicach działki 521/12, obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 02-11-2012
ARG 55/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 141 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2012
BRG 55-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 połozonej w obrębie Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2012
ARG 54/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 9 szt. topól w granicach działki 521/5 w obrębie Grzybiany - ZiemniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-10-2012
BRG 54-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 topoli w granicach działki 521/5 po lożonych w obrębie Grzybiany -ZiemniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-10-2012
ARG 53/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 suchych topól w granicach dzialki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-10-2012
B RG 53-1/12Decyzja zezwalajaca na usunięcie 4 suchych topól wgranicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-10-2012
B RG 51-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu wierzby na granicy działki 74 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 51/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wiatrołomu wierzby na granicy działki 74 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 52/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.olch w granicach działki 138 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
BRG 52-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 szt.topól w granicach działki 138 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 50/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 topól droga nr 2184D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
BRG 50-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 topól przy drodze 2184 D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
BRG 49-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topół przy drodze 2178D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
A RG 49/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze 2178D w miejscowości Grzybiany.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
B48-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w granicach dzialki 344/176 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2012
ARG 48/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.drzew w granicach działki 344/176 w obrębie Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2012
B47-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 38/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2012
ARG 47/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2012
ARG 46/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 drzew nad brzegiem rzeki Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona.REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 03-10-2012
BRG 46-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew nad brzegiem Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 03-10-2012
ARG 45/12Wniosek o wydanie zezwolenia na w wycinkę dwóch świerków w granicach działki 508 w Szczytnikach nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2012
BRG 45-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę dwóch drzew w granicach działki nr 508 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2012
ARG 43/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 327 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
ARG 44/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie morwy w granicach działki 220/1 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
BRG 43-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 327 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
BRG 44-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie morwy w granicach działki 220/1 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
ARG 42/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa / brzoza/ w granicach działki 221 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2012
B RG42-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 221 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2012
ARG 41/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 169 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
BRG 41-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 169 obręb BIeniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
BRG 40-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 285/2 obręb Pątnów Legnicki WÓJT GMINY KUNICE14-08-2012
ARG 40/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /wierzba/ w granicach dzialki 285/2 w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2012
ARG 39/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-07-2012
BRG 39-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-07-2012
ARG 38/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-07-2012
BRG 38/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-07-2012
ARG 37/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie wiatrołomu w granicach działki 760/6 obręb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 11-07-2012
BRG37-1/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/6 obręb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 11-07-2012
ARG 35/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie szt. drzew w granicach działki 141 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 34-1/12Deyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki nr 824 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 35-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
ARG 34/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 824 ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 36-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 500 mkw. tarniny brzeg rzeki Wierzbiak działka 928 obręb Kunice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 06-07-2012
A RG 36/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 500 mkw. tarniny w granicach rzeki Wierzbiak działka nr 928 Kunice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 06-07-2012
ARG 33/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2012
BRG 33-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie Ogrodu Działkowego "Zorza" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2012
ARG 32/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie suchego drzewa na granicy działki 63 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2012
BRG 32-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa na granicy działki 63 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2012
ARG 31/12Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 15/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2012
BRG 31-1/12Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 15/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2012
ARG 30/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 299 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
ARG 28/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa na terenie ROD "Relax" Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
ARG 29/12Wniosek o wycinkę samosiejki wierzby w granicach działki 902 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 30-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 399 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 28-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Relax" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 29-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki wierzby w granicach działki 902 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 27-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki 130/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-04-2012
A RG 27/12Wniosek o wydanie zezwoleniana wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki nr 130/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-04-2012
ARG26/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę1 szt. topoli w granicach działki 57/13 w obrębie Spalona -Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-04-2012
BRG 26-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 57/13 obręb Spalona-Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-04-2012
BRG 25-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 712 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-04-2012
ARG 25/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 712 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-04-2012
ARG 24/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 371/2OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-03-2012
BRG 24-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 371/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-03-2012
ARG 23/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 559/2 w Grzybianach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2012
BRG 22-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 423/4 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
ARG 23-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 samosiejek sosny w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
A RG 22/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 jesionow w granicach działki 423/4 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
ARG 21/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 45/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2012
BRG 21-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzew a w granicach działki 45/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2012
ARG 20/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 425 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
ARG 19/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 247 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 20-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 425 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 19-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 247 obręb BIeniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
ARG 17/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie cięcia sanitarnego drzew w granicach działki 90/3 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
ARG 18/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 171/2obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 17-1/12Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego drzew w granicach działki 90/3 obręb Grzybiany,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 18-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie drzew w granicach działki 171/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
A RG 17/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 760/11 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
B RG 16-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 760/11 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
ARG 15/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 62/11 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2012
BRG 15-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 62/11 obręb Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2012
ARG 14/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki 193/6 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.08-03-2012
BRG 14-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.08-03-2012
ARG 13/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycicie 2 wiatrołómów w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA05-03-2012
BRG 13-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 wiatrołomów w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA05-03-2012
ARG 11/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wcięcie krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 692/2 obręb Kunice PBK I I INFRAKOL S.C. 20-02-2012
BRG 11-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 350 mkw na rowie melioracyjnym w granicach działki 692/2 obręb Kunice PBK I I INFRAKOL S.C. 20-02-2012
B12-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny i drzew w granicach działki 153 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2012
ARG 12/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 153 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2012
ARG 10/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na granicy działek 342/2, 343, 346, 347 obręb Grzybiany i 194 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2012
BRG 10-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działek 342/2, 343,346, 347 obręb Grzybiany i 194 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2012
ARG 7/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie świerków w granicach dzialki 559/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 8/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 samosiejek osiki 1 szt. dębu w granicach działki 176/46, 176/45 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 9/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 591/3 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 7-1/12Deczyja zezwalająca na usunięcie 7 świerków w granicach działki 559/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 8-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osik i 1 szt. dębu w granicach działek 176/45, 176/46 obręb Jaśkowice legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 9-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. drzew w granicach działki 591/3 obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 6/12Wniosek o zezwolenie na redukcję kron drzew przy drodze 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2012
BRG 6-1/12Zezwolenie na redukcję koron drzew przy drodze 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2012
ARG 5/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 7 topół przy drodze powiatowej 2198 D - Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG24-01-2012
BRG 5-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 szt. topól , przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany -Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG24-01-2012
ARG 3/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki nr 79 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
ARG 4/12Wniosek w sprawie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na granicy działek nr 360/4 i 308 w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 3-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 4-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke drzew i krzewów na granicy działki 360/4 i 308 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
ARG 2/12Wniosek o wycinkę samosiejek drzew w granicach działek 79/1, 79/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-01-2012
BRG 2-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79/1, 79/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-01-2012
ARG 1/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. akacji w granicach działki 305 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2012
B RG 1-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 akacjina terenie działki 305 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2012
ARG 76/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 50/3 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
BRG 76-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 50/3 obręb Grzybiany, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
ARG 75/11Wniosek o wycinkę 2 szt. drzew w granicach działki 121/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
B RG 75-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 121/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
ARG 74/11Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję 13 koron drzew/ topole/ granicach działki 688/24 obręb Kuncie AGROMADEX15-12-2011
BRG74-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję 13 koron drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX15-12-2011
ARG 72/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. jodły pospolitej w granicach działki 83/2 obręb KUniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
ARG 73/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzwów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG 72-1/11Zezwolenien na wycinkę 1 szt. jodły pospolitej w granicach działki 83/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG 73-1/11Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG71/11Zezwolenie na wycięcie 5 szt. sosen w ganicach działki 789 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2011
ARG 71/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 sosen w granicach działki 789 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2011
BRG 70-1/11Decyzja zezwalająca na wycięsie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4,5, 224, 223 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2011
ARG 6131.70.2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 4, 5, 224, 223 obręb Szczytniki n/KOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2011
ARG 69/11Wniosek o wdanie zezwolenia na wycięcie 2 świerków w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2011
BRG 69-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch świerków w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2011
ARG 66/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG 67/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek osiki w granicach działki 266 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG 68/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 312/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 67-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 266 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 68-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 312/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 66-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG65/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 442/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2011
BRG 65-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /wierzba/w granicach działki 422/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2011
ARG 64/11 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 76/2 w Szczytnikach MałychGOKIS KUNICE23-11-2011
BRG 64-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 76/2 w Szczytnikach Małych GOKIS KUNICE23-11-2011
ARG63/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w obrębie Grzybiany na granicy działki 362/4OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2011
BRG 63-1/11Zezwolenie na wycięcie 3 drzew / 2 topole, 1 wierzba / na granicy działki 362/4 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2011
ARG 61/11wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
ARG 62/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 79/5 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 61-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 62-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 79/5 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 60-1/11Decyzja zezwalajaca zezwalająca na wycięcie 3 topól w granicach działki 521/5 w Ziemnicach POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-11-2011
A RG 60/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 521/5 Ziemnice POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-11-2011
ARG 59/11wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w ciągu linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 14-11-2011
BRG 59-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu linii energetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 14-11-2011
ARG 54/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. na terenie posesji 58/2 w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 55/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewana terenie ROD "Zorza"w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 56/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek olch w granicach działki 43/1, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 57/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 samosiejek drzew na granicy działki 352/25, 352/14 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 58/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szyt. drzewa w granicach działki 506 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 54-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice , posesja 58/2.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 55-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - brzoza na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 56-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew olchy w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 57-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 samosiejek drzew na granicy działki 352/25, 352/14 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 58-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 506 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 53/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 drzew w obrębie Miłogostowice przy drodze powiatowej STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-10-2011
BRG 53-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew w obrębie Miłogostowice przy drodze powiatowej STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-10-2011
ARG 51/11Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 442/9 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2011
BRG 51-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt.drzewa w granicach działki 442/9 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2011
ARG 50/11Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2196 obręb Piotrówek URZĄD GMINY W KUNICACH07-10-2011
ARG 52/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew przy drodze powiatowej 2197D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 50-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2196 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 52-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 4 drzew przy drodze 2179DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
ARG 49/11Wniosek o wycinkę 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2198D obręb Grzybiany STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG04-10-2011
BRG 49-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 topól przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG04-10-2011
BRG 48-1/11Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w Jaśkowicach Legnickich działka nr 108OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2011
A RG 48/11Wniosek o wycinkę drzewa Jaśkowice Legnickie działka nr 108 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2011
ARG 46/11Wniosek o usunicie wiatrołomów w Bieniowicach działka 270OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
ARG 47/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew w granicach działki 760/19 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 46-1/11Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 47-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt.wierzb w granicach działki 760/19 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
ARG 45/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. wierzby w granicach działki 195 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-09-2011
BRG 45-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 195 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-09-2011
ARG 44/11Wniosek o wycinkę 2 świerków w granicach działki 139 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-08-2011
BRG 44-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. świerków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-08-2011
ARG 43/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów wzdłuż granicy działki 1116 obręb KunicePARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KUNICACH 23-08-2011
BRG 43-1/11Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew i krzewów oraz redukcję koron drzew w granicach działki 116 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KUNICACH 23-08-2011
ARG 42/11Wniosek o wycinkę samosiejki akacji w Kunicach w granicach działki 896 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2011
BRG 42-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 896 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2011
ARG 41/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 70/8 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 40-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 41-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew w granicach działki 70/8 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
A RG 40/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 481/2 o bręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
ARG 39/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na granicy działki 56/3 w Szczytnikach Małych.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2011
BRG 39-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew na ganicy działki 56/3 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2011
ARG 38/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3000mkw. samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 29/4 , 29/23 obręb Kunice.WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-07-2011
BRG38-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 3000 mkw. samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 29/4 , 29/23 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-07-2011
ARG37/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa przy drodze powiatowej 2179D -Kunice- JaskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-06-2011
BRG 37-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D - Kunice -Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-06-2011
ARG36/11Wniosek o wycinkę 1 szt drzewa przy drodze powiatowej Nr 2198D w obrebie GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-06-2011
BRG 36-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa przy drodze powiatowej 2198D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-06-2011
ARG 35/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. drzewa w granicach działki 10 obręb Miłogostowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-06-2011
BRG 35-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 10 /cmentarz/ obręb Miłogostowce DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-06-2011
ARG 34/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 143/3 obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2011
BRG 34-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt.drzew w granicach działki 143/3, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2011
ARG 33/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 suchych akacji w granicach działki 688/12 obręb Kunice. AGROMADEX14-06-2011
BRG33-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 suchych akacji w granicach działki 688/12 obręb Kunice AGROMADEX14-06-2011
ARG29/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 77/1 obreb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
B RG 29-1/11Zezwolenie na wycięcie 11 szt. drzew w granicach działki 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
BRG 31-1Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 304/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG 30/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w Kunicach w granicach działki 15/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG 31/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 304/2 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
BRG 30-1/11Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG 32/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerka na terenie działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-06-2011
BRG 32-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-06-2011
ARG 28/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w granicach dziłki 760/30 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2011
B RG 28-01/11Deczyja zezwalająća na usunięcie drzew w granicach działki 760/30, ibręb Kunice, gmina KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2011
ARG 27/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. topól w granicach działki 169/5 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2011
BRG 27-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 topól w granicach działki 169/5 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2011
ARG 26/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci drzew w granicach działki 455/4, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2011
BRG 26-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew 17 drzew w granicach działki 455/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2011
ARG 25/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa przy drodze 2198D Grzybiany -KoskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-05-2011
BRG 25-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa przy drodze 2198D Grzybiany -KoskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-05-2011
ARG 24/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 82 obręb Kunice URZĄD GMINY W KUNICACH15-04-2011
BRG 24-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 82 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-04-2011
ARG 23/11Wniosek ow ydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 12,103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2011
BRG 23-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 12, 103 Golanka GÓrna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2011
ARG 22/11Wniosek o wycinkę 3 topoli w granicadziałki 69/2 obreb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2011
BRG 22-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 topól na działce 69/2,obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2011
ARG 21/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i zakrzaczeń w granicach działek 114/11-122 , obręb Golanka Górna , 1/2 Jaskowice Legnickie. ROL-MI-GO 24-03-2011
BRG 21-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i samosiejek drzew w granicach działek 114/11-122 obręb Glanka Górna , 1/2 Jaśkowice LegnickieROL-MI-GO 24-03-2011
ARG 20/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w Golance Górnej, działka nr 107/11OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
ARG 19/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów na granicy działki 72/1 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 20-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 107/11 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 19-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów na granicy działki nr 72/1 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
ARG 18/11 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycieciedrzew w granicach działki 478/1 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-03-2011
BRG 18-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 478/1 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-03-2011
ARG 15/11wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie odrostów drzew w granicach działki 694/19 obręb KuniceAGROMADEX09-03-2011
BRG15-1/11Zezwolenie na wycięcie odrostów drzew w granicach działki 694/19 obręb KuniceAGROMADEX09-03-2011
ARG 16/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działek 270, 271, 214, 215 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
ARG 17/11Wniosek o wydanie zezwiolenia na usunięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 129/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
BRG 17-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 129/9 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
B RG 16-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działek 270, 271, 214, 215 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
ARG 14/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb KuniceAGROMADEX08-03-2011
BRG 14-1/11Zezwolenie na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb KuniceAGROMADEX08-03-2011
ARG 11/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 121 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 12/11Wnisek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działek 13/1, 159/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 13/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 11-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 121 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 12-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działek 159/1 , 13/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 13-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 465-473 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 10/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie tui w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
BRG 10-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 tui w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
ARG 8/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 249 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
ARG 9/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie zakrzaczeń i redukcje koron drzew w obrębie Gybiany w granicach działek 485/1, 486, 305, 308OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG8-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 249 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG 9-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i redukcje koron drzew w obrębie Grzybiany działka 305, 308, 486, 485/1OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
ARG 7/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołómów w granicach działki nr 264 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA11-02-2011
BRG 7-1/11Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów w granicach działki 264 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA11-02-2011
ARG 6/11Wniosek o wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki 65 Spalona - Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2011
BRG 6-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.samosiejki brzozy w granicach działki 65 obręb Spalona - Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2011
ARG 5/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w grsanicach działki 225 obręb BIeniowiceKOŁO ŁOWIECKIE "BATALION"02-02-2011
BRG 5-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew w granicach działki 225 obręb BieniowiceKOŁO ŁOWIECKIE "BATALION"02-02-2011
ARG 4/11Wniosek o wycinkę samosiejek jesionu w granicach działki 161/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2011
BRG 4-1/11Decyzja zezwalająća na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 161/5 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2011
BRG 3-1/11Decyzja zezwalającana wycięcie 1 szt. drzewa ciek Jagodziniec obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2011
A RG 3/11Wniosek o wycięcie 1 szt. drzewa na cieku Jagodziniec w SpalonejDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2011
A RG 2/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki URZĄD GMINY W KUNICACH14-01-2011
BRG 2-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. w granicach działki 559/2 w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2011
ARG 1/11Wniosek o wycięcie 9 szt. drzew w granicach działki 347/7 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-01-2011
BRG 1-1/2011Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. drzew w granicach działki 347/7 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-01-2011
ARG 51/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 108/4 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2010
BRG 51-1/10Zezwolenie na wycinke 5 szt.drzew w granicach działki 108/4, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2010
ARG 50/10Wniosek o wycięcie 1 szt. świerka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-12-2010
BRG 50-1/10Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. Świerka w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-12-2010
ARG49/10wniosek o wycięcie 15 szt samosiejek w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-12-2010
BRG 49-1/10Deczyja zezwalająća na wycięcie 15 szt. samosiejek olihc w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-12-2010
ARG 47/10Wniosek o wycinkę 6 szt. świerków w granicach działki 258 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
ARG 48/10Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 271, 270 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 47-1/10 Decyzja zezwalająca na wyicnkę 6 szt. świerków w granicach działki 258 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 48-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270, 271 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
ARG 46/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197D MIłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG25-11-2010
BRG 46-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. drzew przy drodze 2197D MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG25-11-2010
ARG 45/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 608 Ziemnice.HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "23-11-2010
BRG 45-1/10 Zezwolenie na wycinkę 3 szt.drzew w granicach działki 608-ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "23-11-2010
ARG 44/10Wniosek o zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2010
BRG 44-1/10 Zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2010
ARG 43/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 11 szt.drzewa i redukcję korny drugiego , w granicach działki 177 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2010
BRG 43-1/10 Decyzja zezwalajaca na wycinkę suchego drzewa i redukcję korony w granicach działki 177 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2010
A RG 42/10Wniosek o redukcję koron drzew w ciągu sieci linii enegetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 27-10-2010
B RG 42-1/10 Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu lini energetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 27-10-2010
ARG 41/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-10-2010
B RG 41-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-10-2010
A RG 39/10Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje korony kasztanowca wgranicach działki 271 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
A RG 40/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejk drzew w granicach działki nr 90/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 40-1/10 Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 90/6 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 39-1/10 Zezwolenie na redukcję korony kasztanowca w granicach działki 271 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
ARG37/10 wWniosek o wycięcie 1 szt.drzewa wierzba - Jaskowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
ARG 38/10 Wniosek o zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 397 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
B RG 38-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 397 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
B RG 37-1/2010 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w Jaskowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
ARG 36/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 272/3 obręb BIeniowice.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA14-09-2010
BRG 36-1/10Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działkli 272/3, obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA14-09-2010
ARG 35/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew działka 608, Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "09-09-2010
BRG 35-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 608 Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "09-09-2010
ARG 34/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 169/1 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-09-2010
BRG34-1/10 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzewa - działka 169/1, obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-09-2010
ARG33/10Wniosek o wycięcie 1 szt. topoli w granicach drogi 113/5, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-09-2010
BRG33-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie topoli w granicach działki 113/5, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-09-2010
ARG 32/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów -ciek Kaczorek - Szczytniki nad Kaczawą DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 12-08-2010
BRG 32-1/2010Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów -ciek Kaczorek - Szczytniki nad Kaczawą DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 12-08-2010
ARG 31/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek w granicach działki 853 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-08-2010
BRG 31-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 853 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-08-2010
B30-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa w granicach działki nr 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.04-08-2010
ARG 30/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 193/6 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.04-08-2010
ARG 29/10Wnioseko wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D Kunice -Jaskowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-08-2010
BRG 29-1/10 Decyjza zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa droga powiatowa 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-08-2010
ARG 28/10 usunięcie wiatrołomów w granicach działki 267 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-07-2010
BRG28-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 267 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-07-2010
ARG 27/10Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 242/2 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-06-2010
B RG 27-1/10Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt.drzew w granicach działki 242/2 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-06-2010
ARG 26/10Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 115/2, 120/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
ARG 25/10 Wniosek o wycinke drzew w granicach działki 226, 393/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
BRG 25-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 226 i 392/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
B RG 26-1/10Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 115/2, 120/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
ARG 23/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D - Miłogostowice - Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
ARG 24/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach drogi powiatowej 2198D Spalona - Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
BRG 24-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach drogi 2198D Spalona - Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
B RG 23-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze 2197D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
ARG 21/10Wniosek o wycinkę drzew przy drodze 2179D w miejscowości Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-05-2010
B RG 21-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew przy drodze powiatowej -2179D KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-05-2010
ARG 22/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na cieku Niecka I obręb Spalona -Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 17-05-2010
BRG 22-1/10 Decyzja zezwalająća na wycinkę drzew na cieku Niecka I obręb Rosochata - Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 17-05-2010
ARG 20/10Wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-05-2010
BRG 20-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-05-2010
BRG 19-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 184/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2010
A RG 19/10 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 184/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2010
ARG 18/10 Wycinka drzew przy drodze powiatowej 2180D Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-05-2010
B RG 18-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew droga 2180 D Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-05-2010
A17/10 Wycinka drzew w granicach działek 372/2, 372/3 obreb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
ARG 16/10Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 wierzb w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 17-1/10 Decyzja zezwalająca wycinkę drzew w granicach działek 372/2, 372/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 16-1/2010Zezwolenie na wycięcie 5 szt. wierzb w granicach działki 760/20 w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
ARG 15/10 Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/35 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2010
BRG 15-1/10 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/35 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2010
ARG 13/10 Wniosek wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 160/2 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
ARG 14/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 145/1, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 13-1/10 Zezwolenie na wyciecie 2 szt.drzew w granicach działki 160/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 14-1/10 Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 145/1, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
ARG 12/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 266 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
ARG 11/10 Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w Bieniowicach w granicach działki 72/3OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 11-1/10 Decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa w Bieniowicach, działka 72/3 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 12-1/2010 Zezwolenie na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 266 Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
ARG 10/10 Redukcja korony drzewa w granicach dzialki 57/13 Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2010
BRG 10-1/10 Redukcja korony drzewa w granicach działki 57/13 , w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2010
ARG 9/10 Wycinka 1 szt.drzewa w Szczytnikach nad Kaczawą działka 391/2 -392 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2010
BRG 9-1/10 Decyzja w sprawie wycinki 1 szt. drzewa w Szczytnikach nad Kaczawą działka 391/2 - 392 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2010
ARG 8/10Wycinka 9 świerków w granicach działki 487/3 487/7 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-03-2010
BRG 8-1/10 Wycinka 9 świerków w granicach działki 487/3, 487/7 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-03-2010
BRG 7-1/10Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 223, 224, 5, 4 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2010
A RG 7/10Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 224, 223, 4, 5 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2010
ARG 6/10 Wycinka 7 szt. jałowców i cyprysów na terenie działkowych ogrodów działkowych "Relax" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 5-1/10Zezwolenie nausunięcie wiatrołomow w granicach działek 157, 174, 94 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 6-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. cyprysów, jałowców, na terenie ogrodów działkowych "Relax" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
A RG 5/10Wniosek o wyrażenie zgody na usunicie wiatrołommow w granicach działek 157, 174, 94 Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
ARG 4/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 254-255 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2010
BRG 4-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 254-255 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2010
ARG 3/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 248 Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2010
BRG 3-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 248 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2010
ARG 2/10Wniosek o usunięcie wiatrołomów w granicach działki 687/7 obręb Kunice AGROMADEX19-02-2010
B RG 2 -1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 687/7 obręb Kunice AGROMADEX19-02-2010
ARG 1/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew , działka 158/223 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2010
BRG 1-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w ganicach działki 158/223 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2010
ARG 94/09woniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 wiatrołomów z terenu działki 273/3 obreb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA28-12-2009
BRG 94-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. wiatrołomów z terenu działki 273/3 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA28-12-2009
ARG 93/09wniosek o wydanie zezawolenia na wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej nr 2179D Spalona - Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-12-2009
BRG 93-1/09zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D Spalona -Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-12-2009
ARG 92/09Wniosek o zezwolenie na redukcję koron wierzb na rowach melioracyjnych na granicy działki 309 w BIeniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
ARG 90/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 wiiatrołomów w granicach działki 270/204 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
BRG 92-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję korn na rowach melioracyjnych na granicy działki 309 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
BRG 90-1/09 Zezwolenie na usunięcie 3 wiatrołomów w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
ARG 91/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w pasie linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 01-12-2009
BRG 91-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 01-12-2009
ARG 89/09Wniosek o wycinkę 2 świerków w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
ARG 87/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerkow w granicach działki 770 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
BRG 89-1/09Deczyja na wycinkę 2 szt. świerków w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B RG 87/09 Zezwolenie na usunięcie 2szt. świerków w granicach działki 770 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B88-1/09 Zezwolenie na wycinkę drzew w granicach działki 164/2 w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.24-11-2009
ARG 88/09Usunięcie drzew w granicach 164/2 w SpalonejGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.24-11-2009
ARG 85/09Wycinka wiatrołomów i redukcja korony lipy w granicach działki 65/1,obręb GrzybianyURZĄD GMINY W KUNICACH16-11-2009
ARG 84/09Usunięcie wiatrołomu w granicahc działki 224 Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
ARG 83/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na ucuniecie wiatrołomów w granicach działki 688/18 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 83-1/09 Deczyja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 688/18, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 84-1/09 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 224 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 85-1/09 Zezwolenie na wycięcie wiatrołomów i redukcję korony lipy, w granicach działki 165/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 86/09Zezwolenie na wycięcie 3 szt. drzew przy drodze pwiatowej 2198D , 2 szt. przy drodze pwitaowej 2197D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-11-2009
A RG 86/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew przy drodze powiatowej nr 2198D - 3 szt. , przy drodze 2197D 2 szt. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-11-2009
ARG 82/09Wycięcie 3 szt. wiatrołomów drzew - wierzba - w granicach działki 59/2 Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-11-2009
BRG 82-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie 3 wiatrołomów wierzby w granicach działki 59/2 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-11-2009
ARG 81/09 Redukcja korony kasztanowca działka 352/3, obręb Rosochata SZKOŁA PODSTAWOWA 02-11-2009
B RG 81-1/09 Redukcja korony kasztanowca w granicach działki 352/3 obręb Rosochta SZKOŁA PODSTAWOWA 02-11-2009
ARG 80/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 61/1 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2009
BRG 80-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 61/1 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2009
ARG 79/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 59 szt. drzew w pasie drogi krajowej nr 94,w związku z jej modernizacją GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 08-10-2009
BRG 79-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 59 drzew w pasie drogi krajowej nr 94 w związku z jej modernizacją. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 08-10-2009
ARG 78/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w granicach działki 760/6 obreb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 02-10-2009
BRG 78-1/09Decyzja zezwalająca na redukcje koron drzew wgranicach dzialki 760/6 obręb KuniceDOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 02-10-2009
ARG 77/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 410/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 76-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i redukcję 7 koron drzew w granicach działki 195 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 77-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w ganicach działki 410/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
A RG 76/09 Wniosek owydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew oraz redukcję koron drzew w granicach działki 195, położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
ARG 75/09 Wniosek o wycięcie wiatrołomu w granicach działki 483 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2009
BRG 75-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 483 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2009
ARG 74/09Wniosek o wydanie zezwolenia na przycięcie gałęzi drzew na granicy działki 503 - 502/3 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 71/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 szt. samosiejek na działce 43/1 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 72/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 191 , obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 73/09 Wniosek o wydanie deczyji zezwalającej na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 186 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 71-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 72-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 191 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 73-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 186 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 74-1/09 Decyzja zezwalająca na przycięcie gałęzi na granicy działek - 503 i 502/3 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 70/09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie 5 wiatrołomów w granicach działki 435 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
ARG 69/09 Wycinka zakrzaczeń i redukcja koron drzew przy drodze 287 w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 70-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. wiatrołomów w granicach działki 435 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 69-1/09 Decyzja zezwalajaca na redukcję koron drzew i wycięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi 287 w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 66/09Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 65/09 Wniosek o wycięcie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 67/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 drzew przy drodze pwiatowej 2179D Jaśkowice Legnickie - Szczedrzykowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 66-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew przy drodze powiatowej nr 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 67-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
B RG 65-1/09 Deczyja zezwalajaca na wycięcie 4 szt. drzew przy drodze 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 68/09Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 8/11, obręb MiłogostowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-09-2009
BRG 68-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 8/11 obręb Miłogostowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-09-2009
ARG 63/09Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 60 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
ARG 64/09 Usunięcie 3 wiatrołomów w granicach działki 6/23 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 63-1/09Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 60 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 64-1/09Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 6/23 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
ARG62/09Usuwanie wiatrołomów działka 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-09-2009
BRG 61-1/09Usuwanie wiatrołomów w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-09-2009
ARG 60/09 Wniosek o wycinkę 3 szt. topół w granicach działki 57/13 Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2009
BRG 60-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinke 3 topól w granicach działki 57/13 obreb Szczytniki Małe.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2009
ARG 61/09 Wniosek o wycinke 1 szt. topoli w granicach działek 133/2- 132/2 -obręb SpalonaPRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O 28-08-2009
B RG 61-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. topoli w granicach działki 133/2-132/2 , obręb Spalona PRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O 28-08-2009
ARG 59/09Redukcja korn 4 drzew /lipy/ w granicach działki 239/1 Rosochata PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 25-08-2009
BRG 59-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję 4 koron drzew/lipa/ w granicach działki 239/1 w RosochatejPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 25-08-2009
ARG 58/09Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 269/3 , 270 - Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2009
BRG 58-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 269/3, 270.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2009
ARG 57/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D Bieniowice - Pątnów STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2009
BRG 57-1/09 Deczyja zezwalająća na wyciecie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D - Bieniowice - Pątnów.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2009
ARG 56/09 Zezwolenie na wycięcie 1 szt. lipy w granicach działki 395/1, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2009
BRG 56-1/09 Zezwolenie na wycięcie 1szt. lipy w granicach działki 395/1 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2009
ARG 55/09Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołómów w granicach działki 176/18 obręb Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 18-08-2009
B RG 55-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrółómów w granicach działki 176/18 w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 18-08-2009
ARG 54/09Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granciach działki 604/5 w Ziemnicach FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "AS-MODA" 10-08-2009
B RG 54-1/09Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 604/5 , w Ziemnicach FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "AS-MODA" 10-08-2009
ARG 51/09Wniosek o zezwolenie na wycięcie samosiejek osiki w granicach działki 251 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 52/09Wniosk o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 topól w granicach działki 291 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 53/09 Wniosek o zezwolenie na redukcje koron lip obok posesji 39 w Patnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 49/09 Wniosek o zezwolenie na wycięcie wiatrołomów w granicach działko 607/1, 48/1 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 49-1/09Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 48/1, 607, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 50-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 51-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 251 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 52-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topól w granicach działki 291 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
A RG 50/09Wniosek o zezwolenie na wycięcie wiatrołomów w granicach działki 210 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
B RG 53-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję lip obok posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 44/09Wniosek o redukcję korony drzewa przy ul. Krótkiej 4 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 46/09Wniosek o wycinkę 1 szt. jesionu na granicy posesji 15 i 17 przy ul. Staropolskiej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 43/09 Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa kasztanowiec przy ul. Legnickiej 45, w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 45/09 Wniosek o zezwolenie na wycięci 7 szt. brzóz uszkodzonych w wyniku wichury , w miejscowosci Spalona przy ul. Legnickiej 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 48/09 Wniosek o wycinkę 1 szt. dębu w granicach działki 486 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 43-1/09Zezwolenie na wycinkę 1 st. drzewa przy ul. Legnickiej 45 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 44-1/09 Deczyja zezwalająca na redukcje korony drzewa przyul. Krótkiej 4 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 45-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 sst. drzew / brzóz / uszkodzonych w wyniku wichury, w Spalonej przy ul. Legnickiej 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 46-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa na granicy posesji 17 i 15 przy ul. Staropolskiej w Kunicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
B RG 48-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 486 w Szczytnikach nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 47/09Wniosek o wycinkę wiatrołomu w granicach działki 193/7 w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-08-2009
BRG 47-1/09 Decyzja zezwalajaca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-08-2009
ARG 41/09 Wniosek o wycinkę 1 szt.drzewa / świerk/ obręb Kunice przy ul. Legnickiej 5 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
ARG 42/09 Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa świerk przy ul. Legnickiej 4 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 41-1/09Deczyja na wycięcie 1 szt. drzewa / świerk / przy ul. Legnickiej 5 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 42-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa / świerk/ przy ul. Legnickiej 4 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
ARG 40/09Wniosek o wycinkę 2 drzew /jesion/ działka nr 116 Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 31-07-2009
BRG 40-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew /jesion/ w granicach działki 116 obręb Kunice.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 31-07-2009
ARG39/09Redukcja korony drzew jesion i platan , działka 417 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 29-07-2009
BRG39-1/09Zezwolenie na redukcje koron drzew na terenie działki 417 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 29-07-2009
ARG 37/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze 2197 D Jaśkowice Legnickie - Kunice ,przy drodze Spalona - Jaskowice Legnickie - 2 szt. drzewSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-07-2009
BRG 37-1/09 Decyzja zezwlająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze 2197D, oraz 2 szt. drzew przy drodze 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-07-2009
ARG 38/09 Wycinka 8 szt. drzew i 150 mkw krzewów ,w granicach działki 195, obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.02-07-2009
B RG38-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt.drzew i 150 mkw. krzewów w granicach działki 195 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.02-07-2009
BRG 36-1/09Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 277 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-07-2009
ARG 36/2009Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 277 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-07-2009
ARG 35/09Wycinka 2 szt.d rzew przy drodze 2180D - Pątnów LegnickiSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-06-2009
BRG 35-1/09 Wycinka 2 szt. drzew przy drodze Nr 2180D w Patnowie Legnickim STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-06-2009
ARG 33/09Wycinka 0.12 ha, krzewów na cieku Niecka I w miejscowości Spalna. DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
ARG 34/09Wycinka 0,12 ha krzewów ciek Niecka II obręb Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 34-1/09Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka II obręb RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 33-1/09 Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka I obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
ARG 32/09Wycinka w 2 szt. drzew / jesion, lipa/ przy drodze powiatowej Nr 2197D - Spalona Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-06-2009
BRG 32-1/09Wycinak 2 szt. drzew / jesion , lipa/ - przy drodze powiatowej Nr 2197D /Spalona -Bienowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-06-2009
ARG31/09 Wycinka 2 szt,. drzew w granicach działki 694/23 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
ARG30/09 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 189 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG 30-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa działka 189 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG 31-1/09 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 694/23 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG28-1/09 Wycinka 1 szt. /topola / działka nr 189/7 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2009
ARG 29/09Wycinka zakrzaczeń na rowie melioracyjnym 451 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2009
B RG 29-1/09 Wycinka zakrzaczeń na rowie melioracyjnym nr 451 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2009
A28/RG Wycinka 1 szt.drzewa /topola/, działka 189/7 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-05-2009
ARG 27/09Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 43/4 w obrębie Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
BRG27-1/09 Wycinak 1 szt. drzewa w granicach działki 43/4 , obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
ARG 26/09 Wycinka 17 szt. drzew i 161 mkw. krzewów w granicach działek 11/6, 11/2 obręb Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR29-04-2009
BRG 26-1/2009Wycinak 17 szt.drzew i 161 mkw. krzewów w granicach działki 11/6, 11/2 w obrebie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR29-04-2009
ARG 25/09Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 427 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
BRG 25-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 427/1 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
ARG 24/2009 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 72/2 , połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-04-2009
ARG 22/09 Wycinka 1 szt. drzewa / topola/ w granicach działki 760/34 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
ARG 23/09 Wycinka 1500 mkw. zakrzaczeń w granicach działki 521/4 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG 22-1/09 Wycinka 1 szt.drzewa /topola / w granicach działki 760/34, położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG 23-1/09 Wycinka 1500 mkw. zakrzaczeń w granicach działki nr 521/4 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
ARG 20/09Wycinka 10 szt. drzew w granicach działki 688/12 położonej w obrębie Kunice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2009
BRG20-1/09 Wycinka 10 szt.drzew w granicach działki 688/12 obręb Kunice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2009
ARG 21/09 Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 Ziemnice ul. Krzywa WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE01-04-2009
BRG 21-1/09 Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 w Ziemnicach WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE01-04-2009
BRG 19-1/09 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 72 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2009
A RG 19/09 Usunięcie wiatrołomu w Sczytnikach nad Kaczawą działka 72OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2009
ARG 17/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa wgranicach działki 279 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 18/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie redukcji korony drzewa w granicach działki 458/7 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 16/09 Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w Rosochatej działka 344/210 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 18-1/09Deczyja zezwalajaca na wykonanie redukcji korony drzewa w granicach działki 458/7 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 16-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w grnicach działki 344/210 w obrębie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 17-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 279 , obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 15/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2009
BRG 15-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt, topół w granicach działki 69/1 , obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2009
BRG 14-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól na działce nr 694/46, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2009
ARG 14/2009 Wniosek o wycinkę 3 szt. topól w granicach działki 694/46 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2009
ARG 12/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 71/1 , obręb Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
ARG 13/09 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa na granicy działki 188/574/ rów / droga/ obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 12-1/09 Deczyja zezwalajaca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 71.1 Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 13-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na granicy działki 188/547 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
ARG 10/09 Wniosk o zezwolenie na redukcję korony drzewa w granicach działki 760/34 , obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
ARG 11/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie posuszu i wiatrołomów wzdłuż rowu 274, 362 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 10-1/09 Decyzja zezwalającej na redukcję korony drzewa w granicach działki 760/34, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 11-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów i posuszu działka nr 274, 362, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
ARG 9/09Wniosk o wydanie zezwolenia na odpłatne wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 193/7 obręb Spalona i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami. GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
ARG 8/09 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie wiatroiłomu w granicach działki 193/7 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
BRG 8-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 w Spalonej GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
BRG 9-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, działka 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
ARG 7/09 Wniosek o zezwolenie na wycięcie 2 szt. drzew / topola , dąb/ w Bieniowicach działka 271 HEMIZ PROCHOWICE 15-01-2009
B RG 7-1/09 Decyzja odmawiająca wycięcia 2 szt drzew w Bieniowicach , a zezwalajaca na rdukcje koron tych drzew. HEMIZ PROCHOWICE 15-01-2009
ARG 6/09 Wycinka 14 szt. drzew droga powiatowa nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-01-2009
BRG 6-1/09Wycinka 14 szt. drzew droga pwiatowa 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-01-2009
ARG 2/09 Wycinka wiatrołomów wierzby działka 320 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
ARG 3/09 Wycinka 1 szt.drzewa i redukcja korony drugiego w granicach działki 159 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
ARG 4/09 wycinka 2 szt. olch , 1 szt.dębu , samosiejek osiki w granicach działki 62/2 , 2 szt. samosiejek lipy 2odnogi jabłoni , 3 odnogi lipy w granicach działki 598 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG4-1/09 Wycinka 2 szt. olch , 1 szt. dębu , samosiejek osiki, w granicach działki 62/2 , wycinka 2 szt. samosiejek lipy , 2 odnogi jabłoni, 3 odnogi lipy , redukcja krony dębu w granicach działki 598, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 2-1/09 Wycinka wiatrołomów wierzby działka 320 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 3-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa i redukcja korony drugiego w granicach działki 159 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 1-1/09 Wycinka 1 szt. lipa , droga powiatowa 2197D , obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG05-01-2009
A RG 1/09 Wycinka 1 szt. lipa droga powiatowa 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG05-01-2009
ARG 5/09Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910 CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO 05-01-2009
BRG 5-1/09 Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910 CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO 05-01-2009
ARG 80/08Wycięcie 1 szt. drzewa Jaśkowice Legnickie działka 174/2GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 11-12-2008
BRG 80-1/08Wycinka 1 szt. drzewa Jaśkowice Legnickie działka nr 174/2GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 11-12-2008
ARG 81/08 Wycinka 4 szt. samosiejek w granicach działki 135-136 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-12-2008
BRG 81-1/08Wycinka 4 szt. samosiejek drzew w granicach działki 135-136 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-12-2008
ARG 79/08Wycinka 1szt. drzewa /pień / w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX02-12-2008
BRG 79-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa /pień/ w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX02-12-2008
ARG 78/08 Redukcja korony drzewa w granicach działki 352/6 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2008
BRG 78-1/08 Redukcja korony drzewa w granicach działki 352/6 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2008
ARG 77/08Wycinka drzewa w Rosochatej działka 344/27 FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA 25-11-2008
BRG 77-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa działka 344/27 obreb Rosochata FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA 25-11-2008
ARG 76/08 Redukcja korn drzew droga nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 21-11-2008
BRG 76-1/08 Redukcja korn drzew droga nr 318 Pątnów Legnicki SOŁECTWO 21-11-2008
ARG 75/08Wycinka 2szt. topoli , obręb Kunice działka 694/19 AGROMADEX21-11-2008
BRG 75-1/08Wycinka 2 szt. topól w granicach działki 694/19 obręb Kunice AGROMADEX21-11-2008
ARG 74/08Wycinka 1 szt. drzewa ,obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2008
BRG 74-1/08Wycinka 1 szt. drzewa obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2008
ARG 72/08Wycinka 1 szt. świerka w granicach działki 410/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 73/08 Wycinka 4 szt. drzew działka 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 71-1/08Wycinka samosiejek drzew wgranicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 72-1/08Wycinka 1 szt.świerka w granicach działki 410/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 73-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 71/08Wycinka samosiejek drzew w granicach działki nr 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 70/08Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 394 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2008
BRG 70-1/2008 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki nr 394 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2008
ARG 69/08Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 175/20 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2008
BRG 69-1/08Wycinka 5 szt. sucych drzew dzialka 175/20 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2008
A67/08Wycinka 2 szt. drzew droga krajowa 94 - Golanka Górna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 30-10-2008
BRG 67-1/08 Wycinka 2 szt.drzew droga krajowa 94 Golanka Górna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 30-10-2008
BRG 68-1/08Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 78/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-10-2008
A RG68/08 Wycinka 2 szt. drzew działka 78/2 Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-10-2008
ARG 66/08Wycinka 15 szt. drzew droga krajowa nr 94 odcinek - gmina Kunice.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-10-2008
B RG 66-1/08 Wycinka 15 szt. drzew droga krajowa nr 94 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-10-2008
ARG 62/08Redukcja korony drzewa przy ul. Kombatantów w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 64/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 121 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 63/08 Redukcja koron drzew na rowie przydrożnym na odcinku działki 706/2 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 65/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 458/7 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 52-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 62-1/08 Redukcja korony drzew przy ul. Kombatantów w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 63-1/08 Redukcja koron drzew na rowie przydrożnynm na o dcinku działki 706/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 64-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicahc działki 121 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 65-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 458/7 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 61-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2008
A RG 61/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2008
ARG 59/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 191 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
BRG 59-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 191 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
A RG 60/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach dzialki 42, 58 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
B RG 60-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 42,58 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
ARG 57/08Wycinka 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197D Bieniowice-Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG03-10-2008
BRG 57-1/08 Wycinka 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197 D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG03-10-2008
ARG 58/08Wycinka 1 szt. wierzby i redukcja 4 koron drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII03-10-2008
BRG 58-1/08 Wycinka 1 szt. wierzby , redukcja 4 koron drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII03-10-2008
ARG 56/08Wycinka 1szt.drzewa w granicach działki 187 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2008
BRG 56-1/08Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 187 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2008
ARG 55/08Wycinka 2 suchych drzew i zakrzaczen w granicach działki 1/10 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2008
BRG 55-1/08 Wycinka 2 suchych drzew i zakrzaczeń w grnicach działki 1/10 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2008
ARG 54/08Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 344/224 obręb RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 09-09-2008
BRG 54-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 344/224 obręb RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 09-09-2008
BRG 53-1/08Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 593/8, 593/9 Grzybiany - ZiemniceIZOGIPS04-09-2008
A RG 53/08Wycinka 5 szt,.drzew w granicach działki 593/8, 593/9 obręb Grzybiany IZOGIPS04-09-2008
ARG 51/08Wycinka samosiejek drzew w grnicach działki 6/2 , obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
ARG 52/08Wycinka suchego drzewa w granicach działki 72 obręb Szczytnik nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
BRG 51-1/08Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 6/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
BRG50-1/08Wycinka 30 m.kw. krzewów i 1 szt. wierzby w granicach działki 581/74 obreb Grzybiany KING DEVELOPMENT SP.ZOO 21-08-2008
A RG 50/08 Wycinka 30 mkw. krzewów i 1 szt.wierzby działka 581/74 obręb GrzybianyKING DEVELOPMENT SP.ZOO 21-08-2008
ARG 49/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 232 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2008
BRG 49-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 232 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2008
ARG 48/08Wycinka drzew i krzewów na cieku Niecka w miejscowości Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 05-08-2008
BRG 48-1/08Wycinka drzew i krzewów ciek Niecka w miejscowości RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 05-08-2008
BRG 46-1/08Wycinka 2 jesionów przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2008
ARG 46/08Wycinka 2 jesionów przy drodze powiatowej 2199 D w miejscowości Ziemnice.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
ARG 47/08Wycinka Kasztanowca przy drodze powiatowej 2180 D w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
B RG47-1/08Wycinka 1 szt. kasztanowca przy drodze nr 2180D w miejscowości Szcztniki nad Kaczawą.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
ARG 45/08Wycinka 12 drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
BRG 45-1/2008Wycinka 12 szt.drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
BRG 44-1/08Wycinka suchej topoli działka nr 101/2 obręb SpalonaWÓJT GMINY KUNICE03-07-2008
ARG 44/08Wycinka suchej topoli obręb Spalona dz. 101/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2008
ARG 43/08 Wycinka drzew z koryta cieku Jagodziniec obreb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 30-06-2008
BRG 43-1/2008 Wycinka drzew koryto cieku Jagodziniec ,obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 30-06-2008
ARG 42/08 Wycinka 19 szt. drzew/ 1 akacja, 4 klony, 5 lip, 9 topól/ przy ulicy Gwarnej w Kunicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-06-2008
BRG42-1/08 Wycinka 19 szt. drzew / 1 kacja, 4 klony, 5 lip, 9 topól/ w Kunicach przy ulicy Gwarnej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-06-2008
BRG41-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa przy drodze powiatowej 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-06-2008
A RG41/08Wycinka 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2180D BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-06-2008
ARG 40/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 32 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-06-2008
BRG 40-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 32 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-06-2008
ARG 39/08Wycinka 20m.kw. żywopłotu /bez/ w obrębie Golanka Górna - działka 30/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2008
BRG 39-1/08 Wycinka 20 mkw. żywopłtu /bez/ w granicach działki 30/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2008
ARG 38/08Wycinka 1 szt. świerka w Kunicach w granicach działki 470 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2008
BRG 38-1/08Wycinka 1 szt. świerka w granicach działki 470 położonej w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2008
ARG 37/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 90/6 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-05-2008
BRG 37-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 90/6 położonej w obrębie Miłogostowice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-05-2008
ARG 36/08 wycinka drzew w granicach działki 169/12 w Miłogostowicach, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2008
BRG36-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 169/12 w Miłogostowicach , gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2008
ARG 34/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 72/3 w obrębie BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
ARG 35/08 Wycinka 1 szt. drzew w granicach działki 487/3 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 34-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 72/3 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 35-1/2008 Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 487/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
ARG 32/08Wycinka 2 szt drzew/brzoza/ w granicach działki 810/809 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
ARG 33/08 Wycinka 1 szt. drzewa na granicy działek 694/3, 694/172 w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 32-1/08 Wycinka 2 szt. drzew / brzoza / w granicach działki nr 810/809 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 33-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa na granicy działek 694/3, 694/172 w obrebie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
ARG 30/08 Wycinka 1 szt,.akacji w granicach działki 22/6 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
ARG31/08 Wycinka 2 szt. klonów w granicach działki 694/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 30-1/08Wycinka 1 szt. akacji w granicach działki 22/6 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 31-1/08wycinka 2 szt. klonów w granicach działki 694/3 w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 29-1/08 Wycinka 1 szt. świerk , w granicach działki 716 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-04-2008
A RG 29/08Wycinka 1 szt. świerk w granicach działki 716 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-04-2008
ARG28/08Wycinka 2 szt. drzew/ dąb/ w granicach działki 195 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-04-2008
BRG 28-1/08Wycinka dwóch szt. drzew w granicach działki 195 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-04-2008
ARG 27/08 Usunięcie wiatrołomu działka 72 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2008
BRG 27-1/08Usunięcie wiatrołomu działka 72 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2008
ARG 26/08 Wycinka drzew w Kunicach w granicach działki 688/18 / 4 akacje, 3 jesiony, 1 klon, 4 lipy /OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-04-2008
BRG 26-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach /4 akacje, 3 jesiony, 1 klon, 4 lipy /. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-04-2008
ARG 25/08 Wycinka 1 szt.drzewa Golanka Górna działka 46OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2008
BRG 25-1/08Wycinka drzewa w granicach działki 46 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2008
BRG 24-1/08Wycinka 2 topól działka 149 w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2008
ARG 24/08Wycinka 2 topól działka 149 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2008
ARG 23/08Wycinka zakrzaczeń i drzew w granicach działki 103 Golanka Górna i 362 SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2008
B RG23-1/08Wycinka drzew i krzewów w qranicach działki 103 Golanka Górna , 362 Spalona / rów melioracyjny./OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2008
BRG 21-1/08 Wycinka 2 topoli w granicach działki 370/1 w Spalonej GMINAZJUM 07-04-2008
A RG 21/08Wycinka 2 topoli w granicach działki 370/1 w Spalonej GMINAZJUM 07-04-2008
ARG 22/08Wycinka 5 szt. drzew i krzewów na rowie przydrożnym w granicach działki 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-03-2008
BRG 22-1/08Wycinka 5 szt. drzew i krzewów na rowie przydrożnym działka nr 439 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-03-2008
BRG 20-1/08 Redukcja korony wierzby w granicach działki 130 połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 20/08Redukcja korony wierzby w granicach działki 130 połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 18/08 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 74 położonej w obrębie Rosochata .OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 19/08 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 200/2 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG19-1/08 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 200/2 , połozonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG 18-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 74 położonej w obrębie Rosochata. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
ARG16/2008 Wycinka samosiejek sosny i brzozy w granicach działki nr 218 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
ARG17/2008 Wycinka 1 szt. topoli , w granicacg działki 128-127 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
BRG17-1/2008 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 127-128 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
B RG16-1/2008 Wycinka samosiejek sony i brzozy w granicach działki 218 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
ARG 12/2008 Wycinka 2 szt.kasztanowsów , w granicach działki 136, położonej w obrębie Grzybiany URZĄD GMINY W KUNICACH26-02-2008
ARG 15/2008Wycinka suchego dębu w granicach działki 352/1 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
ARG14/2008 Wycinka suchego jesionu działka nr 435/1 , położona w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG14-1/2008Wycinka suchego drzewa w granicach działki nr 435/1 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG 12-1/2008Wycinka 2 szt. kasztanowców w granicach działki 136, połozonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
B RG15-1/2008Wycinka suchego dębu w granicach działki 352/1 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
ARG9/2008Wycinka 2 szt.drzew i redukcja 3 koron boisko sporowe w Bieniowicach KLUB SPORTOWY "KACZAWA"BIENIOWICE 22-02-2008
BRG9-1/2008Wycinka 2 szt. drzew i redukcja 3 szt. koron drzew , na boisku sportowym w Bieniowicach. KLUB SPORTOWY "KACZAWA"BIENIOWICE 22-02-2008
ARG 10/2008 Wycinka 8 szt. suchych drzew i usunięci 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 246 , połozonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
ARG 11/2008 Wycinka 27 sosen i 2 wierzb w granicach działki 559/2 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 10-1/2008Wycinka 8 szt. suchchdrzew i usunięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 246, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 11-1/2008 Wycinka 27 szt.sesen i 2 wierzb w granicach działki 559/2 , położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 8-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2008
ARG 8/2008Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w obrębie MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2008
ARG 6/2008Wycinka 1 szt. drzewa w Bieniowicach posesja 71 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
ARG 7/2008 Wycinka 2 szt.drzew /brzoz, topola/ w Jaśkowicach Legnickich działka nr 57/9 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG 7-1/2008Wycinka 2 szt. drze / brzoza, topola / dz. 57/9 /Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG 6-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa w Bieniowicach posesja 71 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
ARG4/08Wycinka samosiejek drzew i krzewów w Spalonej w granicach działek 284/37, 284/38, 284/24, 284/25OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2008
BRG4-1/08 Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 284/37, 284/38, 284/24, 284/25 połozonych w obrębie Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2008
ARG 5/2008 Wycinka 1 szt. jesionu w pasie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Spalona.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-01-2008
BRG5-1/2008 Wycinka 1 szt. jesionu w pasie drogi krajowej nr 94 w miejsowości Spalona.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-01-2008
ARG2/2008 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki nr 164/2 położonej w obrębie Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG3/2008 Redukcja koron 2 szt drzew i wycinka drzew w granicach działki nr 55 położonej w obrębie Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG 1/2008Redukcja korony drzewa w Jaśkowicach Legnickich działka oznaczona numerem ewidencyjnym 32 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG01/2008Redukja korony drzew w Jaskowicach Legnickich działka oznaczona numerem ewidencyjnym 32 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG02/2008Wycinka samosiejek drzew w granicach działki oznaczonej nr ewidencjnym 164/2 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG03/2008 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki w granicach działki 164/2 położonej w obrębie wsi MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG81/07Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 64/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2007
BRG81-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 64/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2007
ARG 80/07 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2007
BRG80-1/07 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2007
ARG79/07Wycinka 1 szt. kasztanowca w granicach działki 487 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2007
BRG79-1/07Wycinka 1 szt.kasztanowca w granicach działki 487 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2007
ARG78/07Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 20-11-2007
BRG78-1/07 Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 20-11-2007
ARG77/07Usunięcie wiatrołomu w granicch działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX12-11-2007
BRG77-1/07 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX12-11-2007
ARG63/07Wycinka 2 szt jesionów, 6 szt. klonu zwyczajnego, 70 mkw. krzewów , działka 435, położona w obrebie Kunice SOUNDTRADE S.C. KAMIL BERKOWSKI, PAWEŁ BERKOWSKI 09-11-2007
B RG76-1/07 Wycinika 2 szt. jesionów wyniosłych, 6 szt. klonów zwyczajnych, 70 mkw krzewów w granicach działki 435 położonej w obrębie Kunice.SOUNDTRADE S.C. KAMIL BERKOWSKI, PAWEŁ BERKOWSKI 09-11-2007
ARG62/07Wycinka 3 szt. grochodrzewu ,zakrzaczeń i suchych gałęzi na odcinku 200 mb droga powiatowa Kunice -Ziemnice ,WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.28-09-2007
ARG61/07Wycinka 3 topól w granicach działki 69/2 położonej w Rosochatej ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA12-09-2007
BRG61-1/07Wycinka 3szt.topól w granicach działki 69/2 położonej w Rosochatej ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA12-09-2007
ARG60/07Odmowa wycinki drzew na działce nr 625 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2007
BRG60-1/07 Odmowa wycinki drzew w granicach działki 625 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2007
BRG59-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-08-2007
ARG59/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 położonej w obrębie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-08-2007
ARG57/07Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 490 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2007
ARG58/07Wycięcie 4 szt.wierzb z koryta cieku Niecka i 0.02ha krzewów na skarpie tego cieku , obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-08-2007
BRG58-1/07Wycięcie 4 szt. wierzb z koryta cieku Niecka i 0.02 ha krzewów ze skarpy tego cieku, obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-08-2007
BRG57-1/07Wycinka 1szt.drzewa w granicach działki 490 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2007
ARG56/07Wycinka 2 szt. drzew./lipa,wierzba/,w granicach działki 271 położonej w BieniowicachLZS BIENIOWICZANKA 02-08-2007
BRG56-1/07Wycinka 2 szt. drzew/lipa,wierzba/ w granicach działki 271 położonej w obrębie Bieniowice.LZS BIENIOWICZANKA 02-08-2007
BRG55-1/2007Wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 169/9 położonej w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
ARG55/07Wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 169/9 położonej w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
ARG54/07 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 296 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG54-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 296 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG53-1/07Wycięcie 1 szt.lipy w granicach działki 98/2 , położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2007
ARG53/07Wycięcie 1 szt. lipy w granicach działki 98/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2007
ARG52/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 760/6 położonej w obrębie Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 15-07-2007
BRG52-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 760/6 położonej w obrębie Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 15-07-2007
ARG51/07Wycięcie 2 szt. drzew/wierzba, kasztan/ , w granicach działki 191, położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2007
BRG51-1/2007 Wycięcie 2 szt. drzew/wierzba, kasztan /, w granicach działki 191, położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2007
ARG50/07 Redukcja koron 5 szt. drzew w granicach działki 760/7 położonej w obrębie KuniceEURO-RTM S.J05-07-2007
BRG50-1/07Redukcja 5szt. koron drzew w granicach działki 760/7 położonej w Kunicach EURO-RTM S.J05-07-2007
ARG49/07 Usunięcie 1 szt.wiatrołomu -dąb w granicach działki nr 211położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2007
BRG49-1/07Usunięcie 1 szt.wiatrołomu-dąb w granicch działki 211położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2007
ARG48/07wycięcie 1 szt. lipy przy drodze nr 2180D w Bieniowicach STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-05-2007
BRG48-1/07Wycięcie 1 szt.lipy przy drodze nr 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-05-2007
ARG47/07Redukcja 16 koron drzew/topoli/ w granicach działki 521/5 położonej w obrębie Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII21-05-2007
BRG47-1/07Redukcja 16 koron drzew/topoli/ w graicach działki 521/5 położonej w obrębie Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII21-05-2007
ARG46/07 Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA17-05-2007
BRG46-1/07Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA17-05-2007
ARG45/07Usunięcie 2 szt.wiatrołomu w granicach działki 216/14 położonej w obrębie Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2007
BRG45-1/07Usunięcie 2szt.wiatrołomów w granicach działki 216/14 położonej w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2007
ARG44/07Wycięcie 2 szt. topoli w granicach działki nr 72 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-05-2007
BRG44-1/07Wycinka 2szt.topoli w granicach działki nr 72 położonej w obrębie BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-05-2007
ARG43/07 Wycinka 1 szt. tuja w grnicach działki nr 305 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-05-2007
B RG43-1/07Wycinka 1 szt.tuja w granicach działki 305 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-05-2007
ARG42/07Wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 23/3 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2007
BRG42-1/07 Wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 23/3 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2007
BRG41-1/07Usunięcie 4 szt.wiatrołomów wierzby w granicach działki 102 położonej w Szczytnikach nad KaczawąWÓJT GMINY KUNICE18-04-2007
ARG40/07Usunięcie 4 wiatrołomów wiezby w granicach działki 102 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
ARG41/07Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 197-122 położonych w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
BRG40-1/07 Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 197-122 położonych w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
ARG39/07Usunięcie 1 szt.dębu wiatrołom , brzeg jeziora jaśkowickiegoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-04-2007
BRG39-1/2007 Usunięcie 1 szt.dębu wiatrołom , brzeg jeziora jaśkowickiegoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-04-2007
BRG38-1/07 Wycink 1 szt. kasztana w granicach działki 60/2,60/3 położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-04-2007
ARG38/07Wycinka 1szt.kasztana w granicach działki 60/2, 60/3 położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-04-2007
BRG37-1/07 Wycinkia 1szt. brzozy w granicach działki 77/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2007
ARG37/07 Wycinka 1 szt. brzozy w granicach działki 77/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2007
ARG35/07Redukcja koron drzew w granicach działki 200 położonej w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-03-2007
BRG35-1/2007 Redukcja korn drzew w granicach działki 200 położonej w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-03-2007
ARG36/07 Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki nr 105 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-03-2007
BRG 36-1/07 Wycinka 1szt. jesionu w granicach działki nr 105 położonej w Jaśkowicach Legnickich DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-03-2007
ARG34/07Wycinka 5 szt suchych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
ARG33/07 Usunięcie wiatrołomu wierzby na granicy ogrodów działkowych i cieku Chłodnik - w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BRG33-1/07usunięcie wiatrołomu wierzby na granicy ogrodów działkowych i cieku Chłodnik w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BRG34-1/07Wycinka 5 szt. suchcych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
ARG32/07Wycinka 3 jesionów przy drodze powiatowej nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-03-2007
BRG32-1/07Wycinka 3 jesionów przy drodze powiatowej nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-03-2007
ARG31/07Wcinka krzewów w świetle rowów melioracji szczegółowej w granicach działek 177/3, 77/5, 77/2 położonych w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 06-03-2007
BRG31-1/07Wycinka krzewów w świetle rowów melioracji szczegółowej w granicach działek 177/3, 77/5, 77/2 położonych w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 06-03-2007
ARG30/07 Wycinka 1 szt jesionu w granicach działki 139, położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2007
BRG30-1/07Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 139 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2007
BRG29-1/07Wycinka 2 szt. jesionów w granicach działki 143/3 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2007
ARG29/07Wycinka 2 szt. jesionów w granicach działki 143/3 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2007
ARG28/07 Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w obrębie Kunice URZĄD GMINY W KUNICACH23-02-2007
BRG28-1/07Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-02-2007
BRG26-1/2007Wycinka 4szt. drzew/akacja, wierzba/ w granicach działki 183/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
ARG26/07 Wycinka 4 szt. drzew/ akacja, wierzba/ w granicach działki 183/3 położonej w obrębieSpalonaURZĄD GMINY W KUNICACH21-02-2007
ARG27/07 Wycinka 1 szt. lipy w granicach działki 195 położonej w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
BRG27-1/07 Wycinka 1 szt. lipy w granicach działki nr 195 położonej w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
ARG25/07Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki 370/1 położonej w Spalonej GMINAZJUM 16-02-2007
BRG25-1/2007Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki nr 370/1 położonej w obrebie w Spalonej GMINAZJUM 16-02-2007
ARG20/07Wycinka 2 szt drzew/grusza, dąb / w granicach działki 27 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
ARG21/07redukcja koron drzew przydrodze nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 14-02-2007
BRG21-1/07redukcja koron drzew przy drodze nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 14-02-2007
ARG22/07Wycinka 2 szt. lip przy drodze w granicach działki nr 65 w Szczytnikach Małych RADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG22-1/07Wycinka 2 szt. lip przy drodze w granicach działki nr 65 w Szczytnikach MałychRADA SOŁECKA 14-02-2007
ARG23/07Redukcja koron drzew przy drodze w granicach działki 568 w Szczytnikach nad Kaczawą RADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG23-1/07Redukcja koron drzew przy drodze w granicach działki 568 w Szczytnikach nad Kaczawą RADA SOŁECKA 14-02-2007
ARG24/07Wycinka 1 szt jesionu w granicach działki 611 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG20-1/07Wycinka 2 szt.drzew /grusza,dąb/ w granicach działki 27 położonej w obrebie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG24-1/2007Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 611 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
ARG19/07Wycinka 2 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2198D Jaśkowice -Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2007
BRG19-1/07 Wycinka 2 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2198D Jaśkowice - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2007
ARG18/07Wycięcie 1 szt suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrębie Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
ARG17/07Wycinka 4 szt. drzew w lesie gminym w granicach działki 490 położonej w Szczytnikach nada KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
BRG18-1/07Wycięcie 1 szt. suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrebie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
B RG17-1/07Wycinka 4 szt.drzew w lesie gminnym w granicach działki 490 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
BRG16-1/07Redukcja koron 25 szt. topól w granicach działki 6/18,6/10 położonych w Jaśkowicach Legnickich TORAED BAUSYSTEME 06-02-2007
BRG14-1/07Wycinka 2 szt.olch w granicach nieruchomości 68 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2007
ARG16/07Redukcja koron 25 szt. topól w granicach działki 6/18, 6/10 położonej w Jaśkowicach Legnickich TORAED BAUSYSTEME 06-02-2007
ARG14/07Wycinka 2 szt.olch w granicach nieruchomości 68 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2007
ARG13/07Wycinka 1szt. wierzby w granicach działki 352 położonej w obrębie Spalona ,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-02-2007
BRG13-1/07Wycinka 1 szt.wierzby w granicach działki 352 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-02-2007
ARG12/07 Wycinka 2 szt. drzew /śliwka, brzoza/ na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG11-1/07Wycinka 1 szt. świerka na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG12-1/07Wycinka 2 szt drzew/śliwka,brzoza/ na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
A RG11/07Wycinka 1 szt. świerka na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
ARG10/07Wycinka samosiejek osiki na działce 158 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2007
BRG10-1/07Wycinka samosiejek osiki na działce 158 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2007
ARG9/07Wycinka 17 topól przy drodze powiatowej Nr 2179 n na terenie gminy Kunice , w miejscowości Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-01-2007
BRG9-1/07Wycinka 17 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2179 w brebie gminy Kunice , miejscowość Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-01-2007
ARG8/07Wycinka 1 szt .świerka na terenie cmentarza w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-01-2007
B RG8-1/07Wycinka 1 szt. świerka na terenie cmentarza w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-01-2007
BRG6-1/07Wycinka 1 szt. dąb w granicach nieruchomości nr 58 położonej w obrębie MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2007
A RG6/07wycinka 1 szt.dębu w granicach nieruchomości nr 58 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2007
ARG5/07Wycinka 2 szt. dąb /wiatrołomy/ na działkach 278, 277 położonych w obrebie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
ARG7/07 Redukcja 2 koron drzew /topole/ plac zabaw, posesja sklepu w Piotrówku OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG5-1/07Wycinka 2szt. dąb/wiatrołomy/ na działkach 278, 277 położonych w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG7-1/07Redukcja 2 koron drzew/topole/plac zabaw, posesja sklepu w PiotrówkuOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
A1/07Wycinka kasztana /1szt./ rosnącej na działce 84 położonej w obrębie PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG3/07wycinka 1 szt. drzewa/suchy jesion / w granicach działki 29/18 , położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
BRG/1/07wycinka kasztana /1szt/rosnącego na działce nr 84 położonej w obrebie PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG3-1/07wycinka 1 szt. drzewa /suchy jesion/ w granicach działki 29/18, połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG2/07 Opinia Planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudowywaną drogą krajową nr 94 na obszarze gminy Kunice LAFRENTZ- POLSKA SP.ZO.O08-01-2007
B RG 2/07Opinia Planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudową drogi krajowej nr 94 na obszarze gminy Kunice LAFRENTZ- POLSKA SP.ZO.O08-01-2007
BRG47-1/2006 Wycink 7szt. samosiejek olchy w granicach działki 43/1 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-12-2006
A49/06Cięcia techniczne korn drzew rosnących w pasach energetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-12-2006
BRG49-1/06Cięcie techniczne korn drzew rosnących w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-12-2006
ARG48/06Wycinka lipy w granicach działki 603 położonej w obrębie Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "29-12-2006
BRG48-1/06Wycinka lipy w granicach działki 603 ,położonej w Ziemnicach HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "29-12-2006
ARG47/06Wycinka 7szt. samosiejek olch w granicach działki 43/1 położonej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-12-2006
ARG46/06Wycinka 27 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 28-12-2006
BRG46-1/06Wycinka 27 szt drzew droga krajowa nr 94 na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 28-12-2006
BRG44-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 69/1 położonej w obrębie Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2006
ARG44/06 Wycinka 1 szt, topoli w granicach działki nr 69/1 położonej w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2006
ARG43/06Wycinka 3szt. topól w granicach działki 80/2 położonej w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-12-2006
BRG43-1/06 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 80/2 położonej w obrębie Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-12-2006
ARG41/06Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą RADA SOŁECKA 19-12-2006
BRG41-1/06Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą RADA SOŁECKA 19-12-2006
ARG42/06 Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 510,położonej w obrębie Szczytniki na Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2006
BRG42-1/06 Wycinka 5 szt.drzew w granicach działki 510 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2006
ARG45/06Wycinka 1 szt. drzew/wierzba/ w granicach działki 689/1 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-12-2006
B45-1/06Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 689/1 , położonej w obrębie Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-12-2006
BRG40-1/2006 Wycinka 2 szt. drzew w granicach dziłki 672, położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2006
ARG40/06Wycinka 2 szt. drzew w Szczytnikach nad Kaczawą działka nr 672OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2006
ARG38/06 Wycinka 3 suchych drzew w granicach działki 688/13 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2006
BRG38-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 688/3 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2006
ARG39/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 294 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2006
BRG39-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki nr 294 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2006
BRG34-1/06Wycinka 5 drzew w granicach działki 694/3 położonej w Kunicach WÓJT GMINY KUNICE23-10-2006
ARG36/06Wycinak 1 szt. drzewa w granicach działki 58 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG37/06Wycinka 3 szt. drzew /2kasztany , 1 jesion/ w granicach działki 77/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG34/06 Wycinka drzew w granicach działki 694/3 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG36-1/06Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki nr 58 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG37-1/06Wycinka 3 szt.drzew w granicch działki 77/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG33/06Wycinka drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 12-10-2006
BRG33-1/06 Wycinak drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 12-10-2006
ARG35/06Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie Spalona GIMNAZJUM SPALONA 29-09-2006
ARG31/06Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki nr 113/11 położonej w obrębie Golanka Górna ROL-MI-GO 29-09-2006
BRG31-1/06 Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 113/11 położonej w obrębie Golanka Górna ROL-MI-GO 29-09-2006
BRG35-1/06Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie SpalonaGMINAZJUM 29-09-2006
ARG30/06Wycinka 1 szt. wierzba w granicach działki 290/2 położonej w obrębie Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
ARG32/06Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki nr 1 położonej w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG32-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki nr 1 położonej w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG30-1/2006Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 290/2 położonej w obrębie Pątnów Legnicki, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
ARG26/06Wycinka 1 szt. lipy w granicach posesji 55"a"położonej w Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2006
BRG26-1/06 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach posesji nr 55"a" połozonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2006
ARG29/06Wycinka 3 topól w granicach działki 54/2 położonej w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2006
BRG29-1/2006 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 54/2 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2006
ARG28/06Wycinka 4 szt. wierzb w granicach działki 312/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2006
BRG28-1/06Wycinka 4 szt.wierzb w granicach działki 312/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2006
ARG27/06Wycinka 6 szt. topól przy drodze krajowej nr 94 na trasie Legnica -Prochowice - teren gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-09-2006
BRG27-1/06Wycinka 6 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 Legnica Prochowice, na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-09-2006
ARG25/06Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 224,137,5 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2006
BRG25-1/06Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 137, 5,224 położonych w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2006
ARG24/06Wycinka 1 szt.drzewa w grancach działki 505 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2006
BRG24-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 505 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2006
ARG23/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach posesji nr 2 w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2006
BRG23-1/06 Wycinka 1szt.drzewa w granicach posesji nr 2 w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2006
ARG22/06Wycinka drzew w granicch działki 694/52 położonej w obrębie Kunice ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSTALBUD" SP.J16-06-2006
BRG22-1/06 Wycinka drzew w granicach działki 694/52 położonej w obrębie Kunice ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSTALBUD" SP.J16-06-2006
BRG21-1/06 Wycinka zakrzaczeń w granicach działki 42, 58 położonych w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2006
ARG21/06 Wycinka zakrzaczeń w granicach działki 42, 58 położonych w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2006
ARG19/06Wycinka 1 szt.brzozy w granicach działki 231/8 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
ARG20/06 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 437/2 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG20-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 437/2 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG19-1/06 Wycinka 1 szt.brzozy w granicach działki 231/8 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
ARG18/06Wycinka 2 szt.drzew w granicach działki nr 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2006
BRG18-1/06 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2006
ARG16/06Usunięcie wiatrołomu gruszy i wycinka 4 szt. suchych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
ARG17/06 Wycięcie 1 szt.dębu w granicach działki 471 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG16-1/06 Usunięcie wiatrołomu gruszy i wycinka 4 szt. wiązów w granicach działki 246 położonej w obrebie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG17-1/06 Wycięcie 1 szt. suchego dębu w granicach działki 471 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
ARG15/06 Wycięcie 4 szt.wierzb na działce 408 położonej w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2006
BRG15-1/06Wycinka 4 szt. wierzb w granicach działki 408 położonej w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2006
BRG14-1/06 Wycinka 1 szt. kasztana w granicch działki 378/3 położonej w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2006
ARG14/06Wycięcie 1szt. kasztana w granicach działki 378/3, położonej w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2006
BRG13-1/06 Redukcja koron drzew i wycinka suchych krzewów w granicach działki 393/2 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2006
ARG13/06 Redukcja koron drzew i wycinka suchych krzewów w granicach działki 393/2 położonej w obębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2006
ARG12/06 Wycinka zakrzaczen w granicach działki 46 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2006
BRG12-1/06Wycinka zakrzaczeń w grnicach działki nr 46 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2006
ARG11/06Wycinka 1 szt.akacji i redukcja korn drzew w granicach działki 178/1 połozonej w obrębie Grzybiany RADA SOŁECKA 09-03-2006
BRG11-1/2006Wycięcie 1 szt. akcji i redukcja korn drzew w grnicach działki 178/1 połozonej w obrębie Grzybiany RADA SOŁECKA 09-03-2006
ARG 9/06Redukcja koron drzew przy drodze 6/18 w Jaśkowicach Legnickich PPH LEGBUT S.C09-03-2006
BRG9-1/06Redukcja koron drzewprzy drodze 6/18 w Jaśkowicach Legnickich PPH LEGBUT S.C09-03-2006
ARG10/06Wycięcie suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2006
BRG10-1/06 Wycinka suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2006
ARG8/06Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 106/7 położonej w obrębie Kunice GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "PIEKARY" 24-02-2006
BRG8-1/06Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 106/7 położonej w obrębie Kunice GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "PIEKARY" 24-02-2006
ARG7/06Wycinka suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
ARG6/06 Redukcja koron wierzb w granicach działki 760/27 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG6-1/06Redukcja koron wierzb w granicach działki 760/27 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG7-1/2006 Wycinka suchcych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG5-1/06 Wycinka samosiejek olchy i 1 szt. wierzby w granicach działki 76 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2006
ARG5/06Wycięcie samosiejek olch i 1 wierzby w grnicach działki 76 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2006
BRG4-1/06Wycięcie 2 szt. topól w granicach działki 760/27 położonej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-01-2006
ARG4/06Wycięcie 2 szt. topól w granicch działki 760/27 położonej w Kunicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-01-2006
ARG2/06Wycięcie 2 drzew w granicach działki 34 i 208 położonych w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
ARG3/06Redukcja korony lipy przy posesji 39 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG2-1/06Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 34 i 208 położonych w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG3-1/06Redukcja korony 1 szt.lipy przy posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
ARG1/06Wycinka 4 suchych akacji w granicach działki 3/18 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2006
BRG1-1/06Wycięcie 4 szt.suchcych akacji w granicach działki nr 3/18 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2006

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice