Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
EBP.6220.1C.2015.KGRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliży wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legncki, woj. Dolnośląskie"Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz postanowieniem Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 9.04.2015r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
E1/E/10Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Wydobywanie kruszywa naturalnego w granicach obszaru górniczegho "Szczytniki II" obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.20-06-2011
EE3/11Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową w Ziemnicach na dz. 597 i 598/14 obręb GrzybianyAKARD SPZO.O. 20-06-2011
EE4/10Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoza "Szczytniki Pole A na gruntach obręb Spalona i obręb KuniceGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.10-06-2011
EE2/11Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoFabryka produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych w KunicachPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"27-04-2011
E2E/10Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego "KUNICE-PĄTNÓW obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-08-2010

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice