Aktualizacja: 19.12.2006r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG41-1/06
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą
3 Znak sprawy RG7635/43/2006
4 Data wydania 19-12-2006
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RADA SOŁECKA

SZCZYTNIKI NAD KACZAWĄ , -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG41/06
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice