Aktualizacja: 28.12.2006r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG46/06
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka 27 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 na odcinku gminy Kunice
3 Znak sprawy RG7635/49/2006
4 Data złożenia 28-12-2006
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY

PRUSA 11 , 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Pozytywna opinia Starostwa Powiatowego w Legnicy z dnia 21.11.2006r
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG7635/49/2006 , nr wpisu 49/06
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice