Aktualizacja: 09.02.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG18-1/07
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycięcie 1 szt. suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrebie Jaśkowice Legnickie
3 Znak sprawy RG7635/18/2007
4 Data wydania 09-02-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG18/2007
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice