Aktualizacja: 16.02.2007r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG25/07
2 Zakres przedmiotowy wniosku Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki 370/1 położonej w Spalonej
3 Znak sprawy RG7635/25/2007
4 Data złożenia 15-02-2007
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GMINAZJUM

W SPALONEJ , 59-216 KUNICE


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG7635/24/2007,nr wpisu 24/07
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice