Aktualizacja: 15.03.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu B/2/06
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn. "Eksploatacja surowców do produkcji ceramicznych
3 Znak sprawy GP 7625/2/06
4 Data wydania 15-03-2006
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy KORAMIC POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.

OSTROBRAMSKA 79, 04-175 WARSZAWA

390556554
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia A/2/06
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja z dnia 15 marca 2007r - ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice