Aktualizacja: 04.05.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG43-1/07
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 1 szt.tuja w granicach działki 305 położonej w obrębie Spalona
3 Znak sprawy RG7635/43/2007
4 Data wydania 04-05-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG43/07
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice