Aktualizacja: 20.11.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG78-1/07
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych
3 Znak sprawy RG7635/78/2007
4 Data wydania 19-11-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

DZIAŁKOWA 68/70, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG78/07
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja ostateczna RG7635/78/2007
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice