Aktualizacja: 20.02.2008r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 8-1/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w Miłogostowice
3 Znak sprawy RG 7635/8/2008
4 Data wydania 19-02-2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 8/2008
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyja RG 7635/8/2008 z dnia 19.02.2008r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice