Aktualizacja: 30.10.2008r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 67/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka 2 szt. drzew droga krajowa 94 - Golanka Górna
3 Znak sprawy RG 7635/67-/2008
4 Data złożenia 20-10-2008
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY

PRUSA 11 , 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Plan wyrebu , protokól ogledzin.
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG 7635/67-1/2008 z dnia 30.10.2008r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 66/08
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice