Aktualizacja: 25.11.2008r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 77-1/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 1 szt. drzewa działka 344/27 obreb Rosochata
3 Znak sprawy 7635/78/2008
4 Data wydania 25-11-2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 77/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach RG 7635/78/2008 z dnia 25.11.2008 r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice