Aktualizacja: 05.01.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG4-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 2 szt. olch , 1 szt. dębu , samosiejek osiki, w granicach działki 62/2 , wycinka 2 szt. samosiejek lipy , 2 odnogi jabłoni, 3 odnogi lipy , redukcja krony dębu w granicach działki 598, obręb Szczytniki nad Kaczawą
3 Znak sprawy RG 7635/4/2009
4 Data wydania 05-01-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 4/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach RG 7635/4/2009, 05.01.2009r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice