Aktualizacja: 05.01.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 5/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910
3 Znak sprawy RG 7635/5/2009
4 Data złożenia 02-01-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO
KOLPROJEKT

WARSZAWA UL.BORMELOWSKA 40A, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Opracowanie dendrologiczne
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG 7635/5/2009, z dnia 05.01.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice