Aktualizacja: 01.04.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 21/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 Ziemnice ul. Krzywa
3 Znak sprawy RG 7635/21/2009
4 Data złożenia 17-03-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE

KRZYWA 32, 59-216 KUNICE


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 7635/21/2009 z dnia 01.04.2009
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice