Aktualizacja: 22.06.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 34-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka II obręb Rosochata
3 Znak sprawy RG 7635/34/2009
4 Data wydania 22-06-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

RATAJA 32 , 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 34/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 7635/2009, z dnia 22.06.2009r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie RG 33/09, 33-1/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice