Aktualizacja: 02.07.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG38-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt.drzew i 150 mkw. krzewów w granicach działki 195 obręb Spalona.
3 Znak sprawy RG 7635/38/2009
4 Data wydania 02-07-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ZIELONOGÓRSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH S.A

CHORULA UL. CEMENTOWA 1 , -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 38/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 7635/38/2009, z dnia 02.07.2009r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie RG 26/09, 26-1/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice