Aktualizacja: 18.08.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 55/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołómów w granicach działki 176/18 obręb Jaśkowice Legnickie
3 Znak sprawy RG 7635/55/2009
4 Data złożenia 11-08-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ROL-MI-GO

JAŚKOWICE LEGNICKIE 62, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 7635/55/2009, z dnia 18.08.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice