Aktualizacja: 21.08.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 57-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Deczyja zezwalająća na wyciecie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D - Bieniowice - Pątnów.
3 Znak sprawy RG 7635/57/2009
4 Data wydania 21-08-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 57/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 7635/57/2009, z dnia 21.08.2009r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice