Aktualizacja: 01.12.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 91/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w pasie linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice
3 Znak sprawy RG 7635/91/2009
4 Data złożenia 01-12-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

DZIAŁKOWA 68/70, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Deczyja RG 7635/91/2009, z dnia 01.12.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice