Aktualizacja: 08.03.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 14/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb Kunice
3 Znak sprawy RG 6131.14.2011
4 Data złożenia 15-02-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) AGROMADEX

GWARNA 14 , 59-216 KUNICE
PSZENNO UL.WIEJSKA 10

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku zdjęcia
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.14.2011, z dnia 08.03.2011r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice