Aktualizacja: 13.05.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 3/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: " Budowie elektrowni wiatrowejo mocy szacunkowej 0.8 MW każda, zlokalizowanych na dz. 198, 199,200, 201 obręb Piotrówek
3 Znak sprawy GP 6220/3/11
4 Data złożenia 28-04-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ENECOSYSTEM SP. Z O.O. KRAKÓW

KRAKÓW UL. GIETLA 50/12, 31-039 KRAKÓW
KRAKÓW

Pełnomocnik Michał Basiński Kancelaria Adwokacka we Wrocłąwiu 50-062 Plac Solny 16
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu; - mapa poglądowa usytuowania planowanego przedsięwzięcia na terenie;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy brak
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice