Aktualizacja: 06.06.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu D1/U/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie hali i zakup innowacyjnej technologii produkcji zespołów do budowy jednoprzewodowych zautomatyzowanych układów smarowania maszyn smarami plastycznymi na dz. 581/11 i 581/12 obręb Kunice
3 Znak sprawy GP 6220/1U/11
4 Data wydania 19-05-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE
TERSA ZDZISŁAW

KUNICE UL. GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE
390647475
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy A.T.S ELECTRO-LUBE POLSKA SP. CYWILNA
WSZELACZYŃSKI GRZEGORZ

LEGNICA E.PLATER 25/27, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
390342110
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia A/1U/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice