Aktualizacja: 20.06.2011r.

Lp. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów/th>
1 Numer wpisu E3/11
2 Nazwa dokumentu Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
3 Zakres przedmiotowy dokumentu "Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową w Ziemnicach na dz. 597 i 598/14 obręb Grzybiany
4 Data sporżądzenia dokumentu 06-05-2011
5 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) AKARD SPZO.O.
SOWA MICHAŁ

LEGNICA UL. WROCŁAWSKA 268, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
020568268
6 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu Karta A5/10
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice