Aktualizacja: 26.07.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 2B/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Uruchomienie fabryki produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych w Kunicach na dz. 37,38/2 oraz 38/1 gmina Kunice
3 Znak sprawy GP 6220.2.2011
4 Data wydania 12-04-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"
MARCIŃCZAK PIOTR

WROCŁAW BUFOROWA 91, 52-131 WROCŁAW
WROCŁAW UL. BUFOROWA 91

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 2A/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013,
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A2/11, E2/11
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice