Aktualizacja: 14.11.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 59-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu linii energetycznych na terenie gminy Kunice
3 Znak sprawy RG 6131.59.2011
4 Data wydania 14-11-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY

DZIAŁKOWA 68/70, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 59/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.59.2011, z dnia 14.11.2011r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice