Aktualizacja: 06.07.2012r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 35-1/12
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 obręb Grzybiany
3 Znak sprawy RH 6131.35.2012
4 Data wydania 05-07-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 35/12
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.38.2012, z dnia 06.07.2012r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice