Aktualizacja: 20.07.2012r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP 6220.A2.2012
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia "Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miescowości Spalona" gmina Kunice na działkacj numer 216/24, 115/1, 108/2.
3 Znak sprawy GP.6220.1.2012
4 Data wydania 20-07-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY

MICKIEWICZA 24, LEGNICA 24, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA
FIGIEL ALICJA

LEGNICA UL. GRUNWALDZKA 7/2, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia ZNS-710-1-26/6635/12
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013,
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach NA POSTANOWIENIE NIE SŁUŻY ZAŻALENIE
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice