Aktualizacja: 06.12.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 72/12
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany
3 Znak sprawy RG 6131. 76.2012
4 Data złożenia 04-12-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY

DZIAŁKOWA 68/70, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka z lokalizacją wnioskowanych do wycinki drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.76.2012, z dnia 06.12.2012r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy RG 71/12, RG 71-1/12
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice