Aktualizacja: 21.12.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 75/12
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach
3 Znak sprawy RG 613.79.2012
4 Data złożenia 05-12-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK
Z-D PROD. POM. KUNICE

CIEŚLE 44 , 56-400 OLESNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG 6131.79.2012, RG 6131.79-1.2012 z dnia 21.12.2012r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice