Aktualizacja: 25.03.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 18-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 obręb Golanka Górna
3 Znak sprawy RG 6131.18.2013
4 Data wydania 21-03-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 18/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Deczyja RG 6131.18.2013, z dnia 25.03.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice