Aktualizacja: 29.04.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP 1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miejscowości Spalona
3 Znak sprawy GP 6220.1.2012
4 Data wydania 18-06-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA
FIGIEL ALICJA

LEGNICA UL. GRUNWALDZKA 7/2, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013,
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach GP 6220.2012 z dnia 18 kwietnia 2013 - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Postanowienie z dnia 29 kwietnia 2013r. zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachz wniosku firmy PPHU Energia Wodna.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice