Aktualizacja: 22.05.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP 1A/3/2013
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"
3 Znak sprawy GP.6220.1.2013
4 Data wydania 22-05-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR

CZARNY BÓR UL. WESOŁA 12 , 58-379 CZARNY BÓR
CZARNY BÓR, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR
011163771
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP 1A/2013
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013,
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach JEST OSTATECZNE
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice