Aktualizacja: 03.07.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 46-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 242 obręb Bieniowice
3 Znak sprawy RG 6131,46.2013
4 Data wydania 24-06-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 46/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.46.2013, z dnia 03.07.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice