Aktualizacja: 03.07.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG45-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinkę 300 mkw. zakrzaczen na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach
3 Znak sprawy RG 6131.45.2013
4 Data wydania 16-06-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA

LEGNICA UL. KARKONOSKKA 3/6 , -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 45/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.45.2013 , z dnia 17.06.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice