Aktualizacja: 02.08.2013r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 57/13
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew - sosny w granicach działki nr 2 obręb Bieniowice
3 Znak sprawy RG 6131.57.2013
4 Data złożenia 01-08-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O.

RASZOWA MAŁA , -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Zgoda właściela nieruchomości pismo WR.SGZ.LE.700.78.2013.PŻ z dnia 15.07.2013r
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.57.2013, z dnia 02.08.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice