Aktualizacja: 22.08.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 61-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 suchych drzew na terenie Ogrodu dzialkowego "Zorza" w Ziemnicach
3 Znak sprawy RG6131.61.2013
4 Data wydania 19-08-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 61/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.61.2013, z dnia 22.08.2013
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice