Aktualizacja: 28.08.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 63-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 268/258 , 322/267 obręb Miłogostowice, 286/208 obręb Szczytniki nad Kaczawą
3 Znak sprawy RG 6131.62.2013
4 Data wydania 23-08-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 63/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.63.2013, z dnia 28.08.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie RG 44/13, RG 58/13
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice