Aktualizacja: 09.09.2013r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 65/13
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany - Rosochata
3 Znak sprawy RG 6131.65.2013
4 Data złożenia 05-09-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku dokumentacja fotograficzna , mapka z lokalizacja drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.65.2013, z dnia 09.09.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy RG 64/13
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice