Aktualizacja: 19.12.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 92-1/13
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w obrębie Piotrówek
3 Znak sprawy RG 613192.2013
4 Data wydania 18-12-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 92/13
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.92.2013, z dnia 19.12.2013r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnyvh
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice