Aktualizacja: 27.03.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 30/14
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 3 drzew w granicach działki 125/2 obręb Spalona
3 Znak sprawy RG 6131.31.2014
4 Data złożenia 25-03-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.

CHORULA UL. CEMENTOWA 1 , 47-316 GÓRAŻDŻE

531358851
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka z lokalizacja drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.30.2014, z dnia 27.03.2014r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice