Aktualizacja: 21.08.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 63-1/14
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych lip przy drodze powiatowej 2180D obręb Bieniowice.
3 Znak sprawy RG 6131.63.2014
4 Data wydania 19-08-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 63/14
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.63.2014, z dnia 21.08.2014r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice