Aktualizacja: 06.10.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 80-1/14
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 33/210 obręb Rosochata
3 Znak sprawy RG 6131.80.2014
4 Data wydania 01-10-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ROSOCHATA 79 , -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 80/14
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.80.2014
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice