Aktualizacja: 20.02.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.1B.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie w sprawie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."
3 Znak sprawy GP.6220.1.2015.KG
4 Data wydania 14-01-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY

MICKIEWICZA 24, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP.6220.1.2015.KG
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Na postanowienie nie służy zażalenie
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice