Aktualizacja: 30.07.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 59-1/15
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew i 50 mkw. krzewów na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach
3 Znak sprawy RG 6131.69.2015
4 Data wydania 18-05-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 59/15
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.69.2015, z dnia 30.07.2015r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice