Aktualizacja: 07.09.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 76/15
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice
3 Znak sprawy RG 6131.86.2015
4 Data złożenia 27-08-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.

OSTROBRAMSKA 79, 04-175 WARSZAWA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY KUNICE
390556554
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Dokumentacja fotograficzna.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.86.2015, z dnia 07.09.2015r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice