Aktualizacja: 10.11.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 111-1/15
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca an wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 Bienioiwce
3 Znak sprawy RG 6131.122.2015
4 Data wydania 09-11-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 111/15
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.122.2015, z dnia 10.11.2015r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zsadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice