Aktualizacja: 19.11.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 115-1/15
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalajaca na wycięcie 16 szt. drzew / brzoza, topola, wierzba, głóg, klon / w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany
3 Znak sprawy RG 6131.128.2015
4 Data wydania 17-11-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII

LEGNICA Z/S ZIEMNICE UL. LEGNICKA12 , 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 115/15
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.128.2015, z dnia 19.11.2015r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice