Aktualizacja: 19.11.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.2C.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 128/15 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice o niezałatwieniu sprawy w terminie.
3 Znak sprawy GP.6220.2.2015.KG
4 Data wydania 02-09-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY

MICKIEWICZA 24, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.

MOSTOWA 5, 43-300 BIELSKO BIAŁA
BIELSKO BIAŁA
243004290
KRS 0000429583
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice